ส.ว.วันชัย พ้อถ้าบ้านเมืองปกติตั้งแต่แรกไม่มีการรัฐประหาร ระบบการเมือง ที่มาของส.ส.-ส.ว.-การใช้อำนาจ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าถ้าบ้านเมืองปกติมาตั้งแต่ต้นไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารจนกระทั่งนำมาสู่การเลือกตั้งในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าระบบการเมืองที่เรากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าที่มาของส.ส. ส.ว. การใช้อำนาจรัฐตลอดจนกลไกในรัฐสภามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ มันผิดฝาผิดตัวในระบอบประชาธิปไตยแน่นอนเพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงมันไม่ควรจะมีรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่แต่นี่มันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านถ่ายอำนาจจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีเป้าหมายในที่สุดว่าต้องเป็นประชาธิปไตยจ๋าเต็มใบในระยะนี้มันเป็นการผสมผสานกันและช่วยกันประคับประคองให้บ้านเมืองเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงใครต่อใครที่อยู่ในสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส. ส.ว. หรือพรรคการเมืองต่างๆก็มาจากผลพวงของกลไกในระยะเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้นจะผิดหรือถูกก็แล้วแต่ว่าจะมองมุมไหนถ้าตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบสนิทไม่โจมตีถ้าตัวเองเสียประโยชน์ไม่ได้ดั่งใจก็กล่าวหาโจมตีในจุดๆนั้นต้องยอมรับว่าหลายคนที่ชูหน้าชูตาอยู่ในสภาก็ได้อานิสงส์จากกลไกในระยะเปลี่ยนผ่านนี้

ส.ว. ก็เช่นกันถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยปกติก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ควรจะมาจากการเลือกตั้งหรือควรจะมาจากการเลือกกันในสาขาอาชีพหรือวิธีการอื่นใดก็ว่ากันไปทั้งอำนาจหน้าที่ตามปกติจะเป็นเช่นไรก็ควรเป็นไปเช่นนั้นไม่ควรมีอำนาจพิเศษใดๆแต่ที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะเป็นการผสมผสานเป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นการประคับประคองร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป้าหมายไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงโดยเฉพาะส.ว.ชุดนี้เขาให้อำนาจพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนส.ว.ในยุคอื่นๆก็คือมาทำการปฏิรูปประเทศตามแผนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้สัมฤทธิ์ผลไม่เกิน5 ปีนี้ต้องติดตามเสนอแนะเร่งรัดปฏิรูปประเทศกับรัฐบาลให้เป็นมรรคเป็นผลจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะเสียผู้เสียคนหรือไม่อยู่ที่รัฐบาลและส.ว. รัฐบาลเป็นคนทำส.ว.เป็นคนติดตามเสนอแนะเร่งรัดเขาให้2 องค์กรนี้มาช่วยกันทำช่วยกันดูไม่ใช่มาให้ช่วยกันลวงโลกแหกตาชาวบ้าน

นี่ก็ผ่านมาแล้ว1 ปีโควิดก็มาเปลี่ยนแปลงใหญ่จะปฏิรูปทั้ง100เรื่อง1,000ภารกิจที่กำหนดในแผนก็คงไม่ได้เวลาก็เหลือแค่3 ปีในฐานะที่ผมเป็นส.ว. เห็นว่าเอาเรื่องใหญ่ๆที่ปฏิรูปประเทศสัก3 เรื่องแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้สำเร็จประชาชนก็คงไชโยโห่ฮิ้วกันได้ก็คือ

          1. การปฏิรูปการเมืองการเข้ามาเป็นส.ส.และส.ว. ทั้งการดำรงอยู่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมตรงไหนอย่างไรที่มันบกพร่องผิดพลาดต้องแก้ไขซะทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาก็ต้องทำให้ได้ดีไม่ใช่อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ทั้งแย่งอำนาจแย่งตำแหน่งแย่งเงินไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยเรื่องนี้ต้องทำให้ได้สำคัญมากๆ

          2. ต้องปฏิรูปเรื่องการคอร์รัปชั่นต้องกระชับกำกับเข้มงวดกวดขันเร็วและแรงให้ได้สักส่วนหนึ่งของประเทศจีนก็ยังดี

          3. ต้องปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินสนองต่อประชาชนลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนรีบๆทำกันหน่อยในเรื่องนี้ให้มันเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ทำแยกส่วนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย

ปฏิรูปประเทศ3 เรื่องใหญ่ๆนี้ถ้าทำได้จริงเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครเขาด่าหรอกแต่ที่เขาด่าและกล่าวหาอยู่ทุกวันนี้ประชาชนเขายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเขาเห็นแต่การแย่งอำนาจกันยังไม่เห็นการปฏิรูปประเทศที่ประชาชนจะได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมไปๆมาๆส.ว.จึงโดนหางเลขไปด้วยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวถ้าจะไม่ให้ส.ว.โดนด่าต้องแก้จุดนี้เป็นสำคัญ