อ.เกษียร สงสัยอาจารย์ที่ไปรับใช้รัฐบาลเผด็จการลิดรอนสิทธิเสรีภาพพลเมือง นักศึกษาและอาจารย์ด้วยกัน ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นนักวิชาการหลงเหลืออยู่อีกหรือ?

ศาสตราจารย์ เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Kasian Tejapira เมื่อ 9 มิ.ย.2563 ระบุว่า “ผมสงสัยว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไปรับใช้รัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเพื่อนพลเมือง นักศึกษาและอาจารย์ด้วยกันนั้น ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นนักวิชาการหลงเหลืออยู่อีกหรือครับ?”