ทหารเข้าถึงสวน ช่วยซื้อ ช่วยเก็บ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center รายงานว่ากองพันทหารราบที่ 13 (ร.16พัน.1) หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ณ สวนมังคุด นายประเสริฐ วงศ์จันทร์ เกษตรกรบ้านสันติสุข ต.ภูเงิน อ.กันทลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไรวัส Covid-19 เนื่องจากไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในสวน และราคาตกต่ำ อีกทั้งปัจจุบันฝนตกทำให้เก็บผลผลิตลำบาก หน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าไปรับซื้อผลผลิต และช่วยเก็บผลผลิตของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ กระจายรายได้สู่เกษตรกร และแบ่งเบาภาระในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center