มวลชนนปช.ได้เฮลั่น ‘จตุพร’ เผยศูนย์บัญชาการ ‘พีซทีวี’ จวนเสร็จในเดือนนี้

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์ PEACETALK เมื่อ 8 ก.ค.63 ช่วงหนึ่งว่าชวนประชาชนเขียนจดหมายเป็นกำลังใจ เยียวยาหัวใจให้พี่น้องในเรือนจำกรุงเทพ และเรือนจำทั่วประเทศ ตามการรณรงค์ของนางธิดา ถาวรเศรษฐ เพราะกำลังใจจะทำให้อยู่ได้ด้วยความหวัง เมื่อจิตใจเข้มแข็งอยู่ได้ ร่างกายก็อยู่ดี

นอกจากนี้ ได้รายงานการก่อสร้างสถานีโทรทัศน์พีซทีวีแห่งใหม่ว่า ใช้หลักการของปราชญ์ทางภาคใต้ ซึ่งสอนให้เร่งรีบอย่างช้า นั่นคือ รีบแต่รอบคอบ ใช้สติปัญญาอย่างครบถ้วน จนทำให้การก่อสร้างช้าไปร่วมปีด้วยความยากลำบาก ดังนั้น คิดว่าการก่อสร้างจวนเสร็จในเดือนนี้ ถึงแม้เสร็จไม่สมบูรณ์ก็ตาม