เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน. สอย ‘ระวี รุ่งเรือง’ หลุดเก้าอี้สมาชิกวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยที่ 8/2563 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของนายระวี รุ่งเรือง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 111(4) ประกอบมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (1) และมาตรา 98 (8) หรือไม่ ลงในเว็บไชต์เมื่อ 8 ก.ค.2563 อ่านรายละเอียดคำวินิจฉัยทังหมด

เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน. สอย 'ระวี รุ่งเรือง' หลุดเก้าอี้สมาชิกวุฒิสภา 1