โพลเผยประชาชนกว่าร้อยละ 90 แนะปรับรัฐมนตรีที่เคยเป็น ‘แกนนำกปปส.’ ออกจากคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผลกรรมข่าวปรับคณะรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,203 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 5 – 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนต่อกลุ่มรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนนำ กปปส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 พอใจค่อนข้างน้อย ถึง ไม่พอใจเลย ในขณะที่ร้อยละ 13.4 พอใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด และเมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่พอใจกลุ่มรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนนำ กปปส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.7 ระบุสร้างความขัดแย้ง วุ่นวาย แก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี บนความทุกข์ยากของประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 59.6 ระบุไม่มีผลงานที่โดนใจ ทำงานไม่ตรงเป้าความต้องการของประชาชน ร้อยละ 56.3 ระบุ ไม่ทำตามอุดมการณ์ที่เคยประกาศไว้ ร้อยละ 27.6 ระบุ เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย และร้อยละ 3.4 ระบุอื่น ๆ เช่น เข้าไม่ถึงใจประชาชน ไม่สนใจประชาชน หลอกลวง เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.8 ระบุควรปรับออกกลุ่มรัฐมนตรีในส่วนของรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนนำ กปปส. ในชุดนี้ ในขณะที่ร้อยละ 9.2 ระบุควรอยู่ต่อ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงผลกระทบเงินบริจาค เมย์เดย์ ต่อ พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.3 ระบุส่งผลกระทบ ในขณะที่ร้อยละ 24.7 ระบุไม่ส่งผลกระทบ และเมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือก พรรคก้าวไกล ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พบว่า แนวโน้มจำนวนคนตั้งใจจะเลือกลดลงจากร้อยละ 16.7 ในช่วงก่อนข่าวเงินบริจาค มาอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ในช่วงหลังข่าวเงินบริจาค โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ในช่วงก่อนข่าวเงินบริจาค และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.1 ในช่วงหลังข่าวเงินบริจาค ที่ตั้งใจจะไม่เลือก

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ทั้ง “ผลกรรมข่าวปรับคณะรัฐมนตรี” และ “ผลกระทบเงินบริจาค เมย์เดย์” กำลังผลักประชาชนให้ไปอยู่ในภาวะ “กลางปัญหาเขาควาย” (Dilemma) คือ กลืนเผด็จการก็ไม่เข้า คายประชาธิปไตยก็ไม่ออก เพราะประชาชนไม่เอาเผด็จการ แต่ก็ไม่เป็นสุขกับประชาธิปไตยลุ่ม ๆ ดอน ๆ ตอนนี้ที่หันไปทางขวาก็เจอกับนักเลือกตั้งจ้องถอนทุนคืน แก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆ่าโคถึกที่กำลังเป็นอยู่ในฝั่งรัฐบาล และหันมาทางซ้ายก็เจอปัญหา นักอุดมการณ์ ลีลาคารมชมให้เคลิ้มแต่ไม่ได้ดีไปกว่าอีกกลุ่มหนึ่งสักเท่าไหร่ จับต้องอุดมการณ์ไม่ได้ สร้างแต่ความหวังที่หางโผล่ให้เห็นความไม่ชอบมาพากลชัดขึ้นเรื่อย ๆ ในห้วงเวลานี้คงต้องใช้บริการ ประชาธิปไตยทัมใจ ไปพลาง ๆ ก่อน.

โพลเผยประชาชนกว่าร้อยละ 90 แนะปรับรัฐมนตรีที่เคยเป็น 'แกนนำกปปส.' ออกจากคณะรัฐมนตรี 1