‘รังสิมันต์’ แฉเอกสารสั่งเตรียมสถานที่รองรับ ควบคุมตัว 5 แกนนำม็อบเยาวชนปลดแอก และผู้ชุมนุมจำนวน 100 คน

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้โพสต์เอกสารของเจ้าหน้าที่ ตำรวจพร้อมข้อความลงในทวิเตอร์ Rangsiman Rome ระบุว่า “นี่ถึงขนาดเตรียมสถานที่รองรับการควบคุมตัวคนนับร้อยเลยเหรอเนี่ย”

สำหรับเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยกัน 2 ฉบับ ที่มีข้อความสำคัญ ถึงข้อสั่งการของตำรวจ เรื่อง การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) และกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกาแห่งประเทศไทย (สนท.) ให้ตำเนินการ 2 เรื่อง

1.ให้ตรียมความพร้อมก๋องร้อยควบคุมฝูงชน และอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้สามารถรองรับการปฏิบัติหน้ที่ได้ทันที เมื่อ ตร.สั่งการ

2.จัดทำบัญชรายอกำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชน และจัดทำแผนกาเคลื่อนย้ยกำลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ จากที่ตั้งหน่วย ถึง บก.ตชต.ภาค 1 ภาค และรายงานให้ บก.ตชต.ภาค 1 ทราบภายในวันที่ 30 ก.ค.63

และเอกสารอีกฉบับ ที่ระบุให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่พัก และสถานที่รองรับการควบคุมตัว 2 สำคัญ ดังนี้ 1.อาคารกองร้อยกำลัง 1-2 ใช้เป็นสถานที่รองรับการควบคุมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม จำนวน 100 คน และ2.บ้านพักรับรองหลังที่ 3 ใช้เป็นสถานที่รองรับการควบคุมตัวของแกนนำ จำนวน 5 คน

'รังสิมันต์' แฉเอกสารสั่งเตรียมสถานที่รองรับ ควบคุมตัว 5 แกนนำม็อบเยาวชนปลดแอก และผู้ชุมนุมจำนวน 100 คน 1