‘ไพศาล’ การันตี ‘จตุพร’ วันนี้เป็นจิตอาสา เป็นพลังแผ่นดินแล้ว ยันความขัดแย้งระหว่างสียุติลงแล้ว

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้บ้านเมืองไม่ได้ขัดแย้งกันระหว่างสี!!!

ตาอิน-ตานาเมืองไทย ไม่ใช่ตาอินกะตานาในนิทานอีสป ที่ยังได้หัวปลา หางปลาไปกินบ้าง

เพราะไม่ตาย ก็ติดคุก ไม่ก็หนี !!!!

ความขัดแย้งในบ้านเมืองขณะนี้เป็นความขัดแย้งระหว่าง

จะยอมเป็นทาสต่างชาติ

หรือจะดำรงเอกราชและความเป็นไทยในชาติไว้

คุณจตุพรวันนี้เป็นจิตอาสา เป็นพลังแผ่นดินแล้ว!!!!

ย้อนไปดูก็จะรู้ว่าคุณจตุพรเป็นคนภาคใต้ เป็นศิษย์สำนักวัดบวร จึงได้ประกาศว่ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การคบหาพูดจากับใครต่อใครเพื่อสร้างความสามัคคีในบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องกระทำด้วยกันทั้งนั้น

เพราะเรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกัน**