เมินเสื้อเหลืองไล่ ‘ธนาธร’ นำคณะก้าวหน้า ลุยพังงา ช่วย ‘สุทธิโชค’ ชิง นายกอบจ.

เมื่อ 08.30 น. วันนี้ ที่ จ.พังงา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา ในนามคณะก้าวหน้า เบอร์ 1 เดินทางไปที่ธารน้ำร้อนปลายพู่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เพื่อดูพื้นที่และหาแนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัด โดยได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และตัวแทนชุมชน ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่างเข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมา

นายสุทธิโชค ผู้สมัคร นายก อบจ.พังงา กล่าวว่า ธารน้ำร้อนปลายพู่ เป็นบ่อน้ำพุร้อนใกล้ธารน้ำ ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าที่มีธรรมชาติงดงาม เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณวันละ 200 คน ที่ผ่านมามีความพยายามในการพัฒนาระดับหนึ่ง แต่ไร้ทิศทาง ไม่มีการสำรวจความคิดเห็นจากชาวบ้าน และปัจจุบันเริ่มมีอิทธิพลของกลุ่มทุนเข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นความกังวลของชุมชนในปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่มาเสนอข้อคิดเห็น ระบุว่า ความพยายามเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ เกิดขึ้นมาจากความต้องการของภาคส่วนนโยบายหรือกลุ่มต่างๆ ตามแต่หน่วยงานสลับสับเปลี่ยนกันไป ซึ่งแม้ชุมชนก็อยากเปลี่ยนกะปง ให้ดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นด้วยความมีส่วนร่วมจากชุมชน หลายคนเข้ามาทำงานเป็นวาระแต่ไม่เคยอยู่ที่กะปง ประชาคมไม่ว่าจะในระดับหมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอก็ไม่เคยมี การพัฒนาเลยเกิดขึ้นได้ช้า

“สุดท้ายจึงกลายเป็นนายทุนที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนภาพของกะปงหรือแม้แต่พังงามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ คือใครก็ตามที่จะเข้ามาพัฒนา จะต้องทำความเข้าใจกับบริบทในพื้นที่ให้มากขึ้น มีแผนที่ชัดเจน ทั้งนี้ 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ ภาคประชาชน นักวิชาการ ได้เคยร่วมกันทำวิจัยจนได้แผนการพัฒนามาฉบับหนึ่งที่เป็นความต่องการของชาวบ้านจริงๆ แต่คำถามที่ผ่านมาคือภาครัฐพร้อมเข้ามาทำงานร่วมกับเราหรือไม่” ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ กล่าว

ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า จากการพูดคุยกันในวันนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าประชาชนในพื้นที่ไม่อยากให้พื้นที่นี้ปรับเปลี่ยนจนเป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไปจนเสียสภาพตามธรรมชาติ แค่อยากให้ปรับเรื่องสิ่งอำนวยควรมสะดวกต่าวๆ ตามสมควรบ้าง เช่น ทางเดิน พื้นที่จอดรถ ทำห้องน้ำที่สะอาด มีห้องตู้ล็อคเกอร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น

“วันนี้ ทางคณะก้าวหน้าและผู้สมัครนายก อบจ.พังงา ได้มีความตกผลึกร่วมกันในนะดับหนึ่งว่า บทบาทสำคัญของการดำเนินการพัฒนาสถานที่นี้ คือการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นเจ้าภาพหลัก ในการนำเอาชุมชน และหน่วยงานรัฐต่างๆ มาออกแบบร่วมกัน ภายใต้หลักการใหญ่ 2 ข้อ คือ 1.เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวไม่เน้นกิจกรรมพาณิชย์มากจนเกินไปจนกระทบต่อการรักษาธรรมชาติ 2. ดอกผลของการท่องเที่ยวต้องตกอยู่กับชุมชนเป็นอันดับแรก ซึ่งคณะก้าวหน้าและทีมผู้สมัครจะได้นำไปออกแบบเป็นนโยบายต่อไป” นายธนาธร กล่าว