เพิ่งตื่น ‘วันชัย’ เผยมีจำนวนส.ว.เกิน 84 คนจะโหวตแก้รธน. ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเดินต่อไปไม่ได้

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อ 14 พ.ย.2563 ว่าประเทศนี้ต้องปรองดองสมานฉันท์ ต้องประนีประนอม ประเทศชาติจึงจะเดินไปได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสมานฉันท์และประนีประนอมอันจะทำให้การเมืองทั้งในสภาและนอกสภาผ่อนคลายบรรยากาศของความรุนแรง ที่จะก่อให้เกิดปัญหาของประเทศชาติและประชาชน วันที่ 17-18 พฤศจิกายนที่จะมีการโหวตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกฝ่ายที่จะแสดงความจริงใจในการสมานฉันท์ ก่อนที่จะมีคณะกรรมการที่ประธานชวนจะแต่งตั้งมาทำภารกิจเพื่อให้ประเทศชาติลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ให้เดินกันไปได้โดยไม่มีบรรยากาศอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้

ผู้มีอำนาจจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความปรองดอง พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศชัดในที่ประชุมสภาวิสามัญว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งจะรีบเร่งออกกฎหมายการออกเสียงประชามติเพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากนั้นความรุนแรงทั้งในสภาและนอกสภาก็ลดลงไปได้ระดับหนึ่ง ทุกองคาพยพก็ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ท่านประกาศ เงื่อนไขของข้อเรียกร้องต่อเรื่องนี้ก็เบาบางลง และใครที่มีท่าทีคัดค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เบาบางลงไปด้วย แม้จะมีพวกฮาร์ดคอร์อยู่บ้างก็ต้องปล่อยไปเพราะเลยลงกาไปแล้ว จะถอยกลับก็คงลำบาก แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางของท่านนายกฯที่พูดมานั้นนำมาซึ่งความสมานฉันท์และประนีประนอมอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยยังไม่ต้องมีคณะกรรมการชุดใดมากำหนด

ดังนั้น ถ้าผู้มีอำนาจได้ยื่นมือแห่งการปรองดองสมานฉันท์เข้าไปเป็นคนแรก และเริ่มต้นทำเหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งต่างๆจะเบาบางลงไปได้ในที่สุด

สถานการณ์ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้แม้จะใช้เสียงส.ว.เพียง 84 เสียง แต่ก็เชื่อว่ามีเสียงเกิน 84 คนไปมากแล้ว ด้วยบรรยากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการสมานฉันท์และการประนีประนอมเป็นข้อเรียกร้องของสังคมส่วนใหญ่และส.ว.ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน จึงร่วมมือและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ ปัญหาอุปสรรคใดๆต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจะไม่มีแล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ผ่านทุกญัตติเท่านั้น แต่ญัตติใดที่เป็นการเห็นพ้องต้องกัน เช่น การตั้งส.ส.ร.เพื่อมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงจะผ่านไปได้แน่นอน และวันที่โหวตรัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นคำตอบที่ชัดเจน.