‘นิพิฏฐ์’ จวกม็อบ กับ การค้านาผืนน้อย!

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 29 พ.ย.2263 ดังนี้

ม็อบ กับ การค้านาผืนน้อย

ผมเห็นข่าวผู้กลุ่มชุมนุม ปราศรัยในม็อบว่า ขอให้ยกเลิกพรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี โดยขอให้มีการค้าประเวณีโดยเสรี เธอพูดทำนองว่า เธอมีนาผืนน้อย เป็นสิทธิของเธอจะทำอะไรก็ได้ จะมายึดนาผืนน้อยของเธอไปทำไม

เรื่องการค้าประเวณีมันมีตำนานคู่โลกมานานแล้ว นักปรัชญาบางส่วนเช่น ไดโอจีนีส (ลองไปหาอ่านดู)ก็เคยสนับสนุนเรื่องนี้ แต่เมื่อโลกก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้น เขาเห็นว่า การค้าประเวณีเป็นการกดขี่ทางเพศ เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เกือบทั่วโลกจึงเห็นว่าการค้า” นาผืนน้อย” เป็นความผิด ไม่ยอมให้มีการ”ค้า” นาผืนน้อยอีกต่อไป มีบางประเทศ(แต่น้อยมาก) ที่ยอมให้มีการค้าได้แต่เขาก็วางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาก หรือแม้จะหันไปดูหลักธรรมในศาสนาทุกศาสนาก็ห้ามการค้าประเวณีทั้งสิ้น

การ”ค้านาผืนน้อย” กับการใช้นาผืนน้อยโดยอิสระโดยไม่มีการค้า มันต่างกันนะหนู ถ้าหนูอายุเกิน 20 ปีแล้ว หนูจะใช้นาผืนน้อยของหนูทำนาปรัง ทำนาปี นาน้ำตม หรือทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายหรอก ขอย้ำว่า ที่กฎหมายห้ามเพราะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เขาป้องกันศักดิ์ศรีของหนูนั่นแหละ และรวมไปถึงเขาป้องกันการค้ามนุษย์ซึ่งในโลกประชาธิปไตยเขาถือเป็นความผิดอย่างรุนแรง หนูเรียกร้องประชาธิปไตยจนเลยเถิดมาขอค้านาผืนน้อย เลอะเทอะหมดแล้ว

นี่ผมหวั่นๆอยู่ว่า พรุ่งนี้ จะมีมนุษย์ผู้ชายขึ้นเวที”กลุ่มราษฎร” อ้างว่ามี”ควาย” อยู่ตัวหนึ่ง อยาก”ขายควายโดยเสรี ” ถ้าม็อบขายนา กับ ม็อบขายควาย มาเจอกันเมื่อไหร่ ตำรวจต้องเตรียมรถฉีดน้ำเพิ่มอีก 2 คันล่ะ ฉีดไล่เจ้าของควาย กับ ฉีดไล่เจ้าของนา ม็อบอะไร(วะ) เลอะเทอะใหญ่แล้ว!!