โฆษกผู้นำฝ่ายค้าน ร่ายกลอนเชิดต้านรัฐประหารในเมียนมา เปรียบที่เมืองไทย

นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์บทกลอนบนเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการรัฐประหารในประเทศเมียนมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

เคาะ กะลา กาละมัง ดังสนั่น

ที่เมียนมา พร้อมใจกัน ต้านรัฐประหาร

แต่เมืองไทย ใช้กะลา คุ้มกบาล

สืบสันดาน สานต่อ อำนาจทราม…

โฆษกผู้นำฝ่ายค้าน ร่ายกลอนเชิดต้านรัฐประหารในเมียนมา เปรียบที่เมืองไทย 1