ความทัดเทียมเป็นเพียงวาทกรรม เพราะคนเรามี ‘ทุนทางบุคคล’ ไม่เท่ากัน

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า 112 ไม่ใช่กฎหมายปิดปาก เพราะคนพูดดี พูดความจริงก็ยังคงมีเสรีภาพในการพูดโดยไม่ผิด 112 แต่การดูหมิ่น การด่าทอด้วยข้อความที่เป็นเท็จบิดเบือน การกล่าวอาฆาตมาดร้ายต่างหากที่ผิด 112

ความทัดเทียมเป็นเพียงวาทกรรม สังคมชนชั้นนั้นเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคนเรามี “ทุนทางบุคคล” ที่ไม่เท่ากัน รูปร่างหน้าตา ความฉลาด ความขยัน ทักษะ ความสามารถ

เมื่อคนเรามี “ทุนทางบุคคล” ไม่เท่ากัน ทำอะไรแล้วจะให้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันได้อย่างไร ดังนั้นการเรียกหาความทัดเทียม มันคือการไม่มองความเป็นจริง แล้วพยายามแสวงหาสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้

แทนที่จะเรียกหาความทัดเทียม ทำไมไม่วิเคราะห์ “ทุนบุคคล” ของตัวเองว่ามีจุดแข็งอะไร มีความรู้ มีทักษะที่จะทำอะไร ใช้จุดแข็งของตนที่มีให้เต็มศักยภาพตามโอกาสและบริบทของความเป็นจริง

พยายามทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้ดีที่สุด อย่าไปเสียเวลากับการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นที่เขาอาจจะมี “ทุนทางบุคคล” เหนือกว่าเรา สามารถใช้ประโยชน์ “ทุนทางบุคคล” ของเขาได้มากกว่า

เรียกหาความยุติธรรมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายได้ แต่ไม่ใช่มาเรียกความทัดเทียมที่เป็นไปไม่ได้ มองโลกด้วยความเป็นจริงดีกว่าเรียกหาโลกในอุดมคติที่เป็นไปไม่ได้นะคะ