วัคซีนเจอโรคเลื่อน ‘ไทยร่วมใจ’ ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนต้านโควิด19

ไทยร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด19

เมื่อเช้าวันที่ 14 มิ.ย.2564 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความว่า ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการ “ไทยร่วมใจ” ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

***ทั้ง 25 หน่วยฉีดวัคซีน***

เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน จะส่ง sms เพื่อให้ท่านสามารถเลือกวันและเวลานัดหมายใหม่

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ 📍FB FANPAGE/ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย 📍FB FANPAGE/กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่📍สายด่วนวัคซีน 1516.

“ไทยร่วมใจ” ขออภัย ทุกท่าน มา ณ ที่นี้