2 สส.สาว ชูประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลต่อยอดนำนโยบายดูแลปชช.

น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตนและส.ส.รุ่นใหม่ มีความเห็นเป็นเบื้องต้นร่วมกันว่าหลังการฟังการชี้แจงอภิปรายตามมาตรา 152 ที่ผ่านไปทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเผยแพร่สู่ประชาชนโดยการถ่ายทอดสดอย่างครบสมบูรณ์และสำหรับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นั้นได้ชี้แจงจนเห็นได้ชัดถึงผลงานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและช่วยประชาชนไว้ทั้งในภาคของราคาพืชผลการเกษตร การดูแลราคาสินค้าอย่างเป็นธรรมและการผลักดันการส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ขณะเดียวกันแม้เจอภาวะวิกฤตแต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อหรือของแพงได้ดีกว่าหลายประเทศ เห็นได้ชัดว่าทำงานลดผลกระทบที่จะเป็นภาระของประชาชนได้มากทั้งที่เป็นภาวะวิกฤตของทั้งโลก

ทางด้าน น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเห็นได้ชัดว่าได้ช่วยดูแลเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากสามารถพยุงเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศเนื่องจากว่าเงินส่วนต่างที่ ส่งถึงมือประชาชนตามที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ชี้แจงต่อสภานั้นครบทั้งกว่า 8,000,000 ครัวเรือนทำให้ครอบครัวของครัวเรือนเกษตรกรได้ใช้จ่ายในภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมา

“จึงเป็นที่มาของเศรษฐกิจหมุนเวียนนั่นเองเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสามารถและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อประชาชนของคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นนโยบายทางด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ทำได้ดีได้รับคำชื่นชมรวมทั้งภาคการเกษตรในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรก็ยังสามารถผลักดันนำไปสู่การส่งออกได้โดยไม่ละละตาออุปสรรคและสามารถทลายอุปสรรคได้ทุกด้าน ดังนั้นต้องขอชื่นชมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ขอเรียนว่าทั้งหมดนี้หลังการอภิปรายตามมาตรา 152 ก็ทำให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว