‘พิธา’ ปัด ‘อนาคตไกล’ พรรคสำรอง ‘ก้าวไกล’

จากกรณีได้มีกลุ่มบุคคลทางการเมืองได้มอบหมายให้ทนายความไปยื่นเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตไกล อักษรย่อ อนก. ภาษาอังกฤษย่อ FFT.หรือ Far Future Party โดยใช้รูปโลโก้พรรค โดยใช้โลโก้พรรคการเมือง เป็นรูปอินฟินิตี้ มีคำว่า “อนาคตไกล” อยู่ในวงล้อม เป็นเส้นสีแดงผสมสีส้ม หมายถึง เป็นพรรคของประชาชน อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ต่อมาคีย์แมนสำคัญ ระดับบิ๊กอนาคตไกล ยืนยันว่า ได้ยื่นเตรียมการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตไกลจริงและยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองใดและไม่ได้เป็นนอมินีของใคร

ทั้งนี้จากการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนพรรคการเมือง พบว่า ได้มีกลุ่มบุคคลได้ยื่นคำขอเตรียมการเตรียมจัดตั้งพรรคอนาคตไกลจริง และต่อมาพรรคก้าวไกล ต่างออกมาปฎิเสธว่า ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกล แต่ในโซเชียลต่างถกเถียงเป็นกระแสลุกลาม ทำให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกมาปฎิเสธว่า ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตไกล

ขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องจากทนายความอิสระเพื่อไต่สวนว่า นโยบายแก้ไขมาตรา 112 ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการล้มล้างการปกครองหรือปฏิปักษ์การปกครองหรือไม่ สอดคล้องกับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ที่ปฎิเสธไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา 112 ทำให้นายพิธาฯ ได้รับเสียงไม่เห็นชอบจาก สว.ให้ครบ 376 เสียง จึงไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

แม้ตัวแปรประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองใดที่คว้าที่นั่งมากที่สุดในสภา จะได้รับฉันทามติจากประชาชนให้เป็นฝ่ายบริหาร แต่ขณะเดียวกันกับดับรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคหนึ่ง ทำให้พรรคเพื่อไทย ที่ครองที่นั่ง 141 ที่นั่ง เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ในขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ได้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ฝุ่นตลบ โผ ครม.พลิกไปพลิกมา แต่ขั้วอำนาจเก่าเข้ามามีบทบาทจัดตั้งรัฐบาลผสม จนได้ชื่อว่า เพื่อไทยการละคร

อีกฟากฝั่งหนึ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้มีกลุ่มบุคคลได้ยื่นจัดตั้งพรรคการเมืองในนาม “อนาคตไกล” เป็นที่ฮือฮา เพราะเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ มีนัยยะทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบไหน อย่างไร ให้พรรคการเมืองน้องใหม่ล่าสุด พรรคอนาคตไกล ได้กำเนิดเกิดขึ้นในสารบบพรรคการเมืองไทย แม้ในทางการเมือง การออกมาปฎิเสธ ถือว่า เป็นจริงทางการเมือง โดยการปล่อยชื่อพรรคอนาคตไกล และโลโก้พรรคอนาคตไกล ออกมา จึงเกิดกระแสความสงสัยและเกิดคำถามว่า พรรคนี้มีที่มาอย่างไร เป็นพรรคการเมืองของใคร

หากวิเคราะห์มิติทางกฎหมาย ประชาชนทั่วไป รวมกลุ่มและมีอุดมการณ์เดียวกัน สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ ตามกฎหมายพรรคการเมือง เพียงแต่ชื่อพรรค โลโก้พรรค ต้องไม่ซ้ำ หรือพ้อง หรือคล้ายกับชื่อพรรคการเมืองที่จดทะเบียนไว้หรือหรือพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพไม่เกิน 20 ปี แต่การเกิดของพรรคอนาคตไกล เป็นการเปิดรายชื่อ โลโก้ แม้จะมีสีส้มผสมสีแดง อาจเปลี่ยนแปลงโลโก้ และสีได้ สะท้อนนัยยะทางการเมือง ที่แกนนำอนาคตไกลยืนยันว่า เป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ใช่นอมินีของใคร เตรียมส่งผู้สมัครฯ ในสมัยหน้า ในทางการเมือง ต่างออกมาปฎิเสธพัลวัล ถือว่าเป็นเรื่องจริงทางการเมือง สะท้อนนัยยะทางการเมือง ให้จับตาว่า พรรคอนาคตไกล ใครจะเป็นหัวหน้าพรรค? ไม่นานเกินรอคอการเมือง อนาคตไกล มา ส่งผลให้อุณหภูมิทางการเมืองร้อนแรง