พรรคใคร? ชาวเน็ตถามวุ่นหลังใบรับคำขอแจ้งการเตรียมจัดตั้ง ‘พรรคอนาคตไกล’ ว่อนโซเชียล

29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเอกสารหนังสือหลุด!!!เป็นหนังสือเป็นใบรับคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตไกล ว่อนเน็ต เป็นหนังสือเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ลงนามโดย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการฯ รักษาแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง จากการตรวจสอบว่า มีผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้ง”พรรคอนาคตไกล”ได้ยื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มอนาคตไกล รวมตัวกันจัดตั้งพรรคอนาคตไกล เป็นกลุ่มการเมืองใหม่ ภายใต้โลโก้พรรคในรูปอินฟินีตี้ อธิบายความได้ว่า “อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน” ส่วนสีส้ม+สีแดง หมายถึง พรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วน ล่าสุดแกนนำพรรคได้เคลื่อนไหวเตรียมการประชุมใหญ่ เลือกตั้ง กก.บห.ชุดแรก คาดหมายว่าจะประชุมใหญ่ วันที่ 17 กันยายน 2566 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างประสานงาน เพี่อรองรับกลุ่มการเมืองระดับชาติ โดยแกนนำ เปิดเผยว่า ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดและไม่เป็นนอมินีของบุคคลใด

ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตในโลกออนไลน์ว่า “พรรคอนาคตไกล” เป็นพรรคของใครกันแน่ ใช่พรรคสำรองของพรรคก้าวไกล เตรียมไว้เพื่อเกิดอุบัติทางการเมืองหรือไม่

พรรคใคร? ชาวเน็ตถามวุ่นหลังใบรับคำขอแจ้งการเตรียมจัดตั้ง 'พรรคอนาคตไกล' ว่อนโซเชียล 1