ซวยแล้ว ‘เรืองไกร’ จี้สอบ ‘จิรัฏฐ์’ สส.พรรคก้าวไกล หนีเกณฑ์ทหารหรือไม่

จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

14 กันยายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า หลังจากฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว ทำให้มีประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหารที่สงสัยและควรติดตามตรวจสอบนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล (ก.ก.) จึงส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ตรวจสอบนายจิรัฏฐ์ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (5) บัญญัติไว้ดังนี้ “มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ข้อ 2. ตามสำเนาหนังสือที่ อส 0042 (ฉช) / 8567 วันที่ – ตุลาคม 2555 ของอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แจ้งผลคดีอาญาที่ฟ้องศาล เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะกง สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีผลคดีอาญา (อ.ก. 39 ก.) โดยมีข้อความในหนังสือว่า “ข้าพเจ้าขอแจ้งผลคดีอาญาฟ้องคดีด้วยวาจา(แขวง)ที่พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยต่อศาล และศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2555 ดังปรากฏตามบัญชีท้ายหนังสือนี้”

ข้อ 3. บัญชีท้ายหนังสือดังกล่าว คือ (อ.ก. 39 ก.) เลขลำดับที่ 36 คดีดำที่ 3162/55 คดีแดงที่ 3132/55 ชื่อผู้เสียหาย เจ้าพนักงาน ชื่อผู้ต้องหา นายนวรินทร์ ทองสุวรรณ์ ข้อหา เป็นทหารไม่มาคัดเลือก ศาลพิพากษา จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ รับลดกึ่งจำคุก 1 เดือน โทษจำคุกรอ 1 ปี

ข้อ 4. จากสำเนาเอกสารข้างต้น เมื่อนำไปตรวจสอบกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายจิรัฏฐ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีการระบุชื่อเดิมว่า นวรินทร์ ทองสุวรรณ์ ใช่ภาษาอังกฤษว่า Nawarin Thongsuwan

ข้อ 5. จากฐานข้อมูลปัจจุบันของเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า นายจิรัฏฐ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล เลขประจำตัวสมาชิก 054

ข้อ 6. จากพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้น จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบต่อไปว่า นายจิรัฏฐ์ที่มีชื่อเดิมว่า นวรินทร์ ทองสุวรรณ์ นั้น เป็นบุคคลเดียวกันที่อยู่ในคดีดำที่ 3162/55 คดีแดงที่ 3132/55 ชื่อผู้เสียหาย เจ้าพนักงาน ชื่อผู้ต้องหา นายนวรินทร์ ข้อหาเป็นทหารไม่มาคัดเลือกหรือไม่ และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านายจิรัฏฐ์เคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบ หรือไม่ อย่างไร มีใบ สด. 43 ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข้อ 7. ขอให้เจ้าพนักงานเรียกให้นายจิรัฏฐ์นำใบ สด.43 มาแสดงความบริสุทธิ์เพื่อประกอบการตรวจสอบกับสารบบทะเบียน สด.43 ว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องตรงกัน หรือไม่ปรากฏในสารบบทะเบียนของทางการทหาร ขอให้ตรวจสอบต่อไปด้วยว่า มีการปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอม หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ขอให้นายกฯ สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายจิรัฏฐ์ที่มีชื่อเดิมว่า นวรินทร์ ทองสุวรรณ์นั้น เป็นบุคคลเดียวกันที่อยู่ในคดีดำที่ 3162/55 คดีแดงที่ 3132/55 ชื่อผู้เสียหาย เจ้าพนักงาน ชื่อผู้ต้องหานายนวรินทร์ ข้อหาเป็นทหารไม่มาคัดเลือกหรือไม่ และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายจิรัฏฐ์เคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบ หรือไม่ อย่างไร มีใบ สด. 43 ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่.