สส.ไอติม ปลื้มประชาชนแห่บริจาคเงินหนุนพรรคก้าวไกล

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ระบุว่า ขอบคุณ “ประชาชน” ที่สนับสนุนให้เรามาไกลขนาดนี้ – เดินหน้าสร้างพรรคให้เป็นของทุกคน

พรรคการเมืองจะเกิดและตั้งอยู่ได้ ควรขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเชื่อมั่นจากประชาชน

ตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคก้าวไกล รวมถึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ทำให้พรรคก้าวไกลทำงานต่อได้ คือแรงสนับสนุนจากประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกอุดหนุนเงินภาษีประจำปีให้กับพรรค

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต. ได้เผยแพร่สถิติของประชาชนที่เลือกอุดหนุนพรรคการเมืองผ่านการยื่นแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565 ที่ผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องยื่นต่อกรมสรรพากร โดยพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนผ่านช่องทางดังกล่าวมากเป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน แต่ยังมียอดอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45% และจำนวนผู้อุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34%

2563 = 12.7 ล้านบาท (29,249 คน)
2564 = 27.6 ล้านบาท (62,634 คน)
2565 = 40.0 ล้านบาท (83,733 คน)

นอกจากยืนยันว่าเราจะใช้เงินอุดหนุนทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เราฝันอยากเห็นร่วมกันเพื่อให้ “ประเทศนี้เป็นของประชาชน” พรรคก้าวไกลยังขอตอบแทนทุกการสนับสนุนโดยการให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะเดินหน้าสร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็น “พรรคของประชาชน” ผ่าน 4 ภารกิจหลัก

1. เพิ่มจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของพรรค – ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของพรรคก้าวไกล เรามีสมาชิก 19,816 คน ปัจจุบันสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเป็น 72,092 คน โดยเราตั้งเป้าหมายว่าจะขยายฐานสมาชิกขึ้นไปสู่ 100,000 คน ภายในสิ้นปี 2566

2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค

พรรคก้าวไกลจะยังไม่เป็นพรรคของประชาชน หากมีสมาชิกมากมาย แต่สมาชิกไม่มีส่วนร่วมใดๆในกิจการหรือการตัดสินใจของพรรค โดยพรรคจะพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน “ก้าวไกล Today” (MFP Today) จากเดิมที่เป็นแหล่งรวบรวมความเคลื่อนไหวของพรรคทุกช่องทางที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสมาชิกพรรค ยกระดับมาเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคในเรื่องราวต่างๆ

3. เพิ่มความยึดโยงของบุคลากรพรรคกับสมาชิกพรรค

พรรคก้าวไกลต้องการทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรของพรรค
– เรากำลังเร่งเดินหน้าในการตั้ง “ตัวแทนประจำอำเภอ” ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของสมาชิกในแต่ละพื้นที่ โดยตั้งเป้าให้มีตัวแทนพรรคประจำอำเภอไม่น้อยกว่า 400 อำเภอ ภายใน 6 เดือน
– เราตั้งใจว่าในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ช่วงต้น-กลางปี 2567 เราจะใช้กระบวนการที่ทำให้สมาชิกและตัวแทนสมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น

4. เพิ่มรายได้จากการสนับสนุนของประชาชน

เราอยากเห็นพรรคการเมืองอยู่ได้ด้วยรายรับที่มาจากสมาชิกและประชาชนทั่วไป ด้วยจำนวนเงินสนับสนุนต่อผู้ให้ที่อาจน้อย แต่มาจากจำนวนผู้ให้ที่มาก โดยเราตั้งใจจะเพิ่มทางเลือกและความสะดวกของประชาชนในการสนับสนุนพรรคผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น การอุดหนุนภาษี ค่าสมาชิกพรรค การบริจาค การซื้อสินค้า)

ทั้ง 4 ภารกิจเป็นทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ว่าพรรคก้าวไกลกำลังเดินหน้าไปสู่การเป็น “พรรคของประชาชน”

เราขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่สนับสนุนเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เราจะตอบแทนทุกแรงสนับสนุนและกำลังใจที่ผ่านมาด้วยการทำงาน
และขอเชิญชวนประชาชนทุกคน มาร่วมกันสร้างพรรคไปกับเราครับ