พม.นำสินค้าฝีมือสตรีจัดงานมุ่งสร้างรายได้ ลดความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–16 ก.ย.2561 ณ ฮอลล์ 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่างานครั้งนี้เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศที่ได้รับการส่งเสริม ฝึกสอน และพัฒนาฝีมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มาจัดจำหน่ายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยทางศูนย์เรียนรู้ฯได้ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะอาชีพ เช่น การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดและตกแต่งทรงผม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าที่คนส่วนใหญ่สามารถจับจ่ายได้

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมต่อยอดให้สตรีได้รวมกลุ่มเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเองอีกด้วย โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย บูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี จาก 76 จังหวัด จำนวนกว่า 200 ร้านค้า บูธร่วมบริการสนับสนุนงานอาชีพ จำนวน 20 บูธ และนิทรรศการยุติความรุนแรง จำนวน 25 บูธ อาทิ พลังเครือข่ายเลิกเหล้ายุติความรุนแรง พลังสุภาพบุรุษหยุดความรุนแรง พลังเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐหยุดความรุนแรง พลังครอบครัวหยุดความรุนแรง พลังเศรษฐกิจและอาชีพหยุดความรุนแรง พลัง NEW GEN หยุดความรุนแรง เป็นต้น อีกทั้งยังมีเวทีการเสวนาเรื่องยุติความรุนแรงในครอบครัว