จัดตลาดนัดข้าวเปลือก-ชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อก เพิ่มสภาพคล่องโรงสี

กรณีประธานชมรมโรงสีข้าว จ.พิจิตร ตั้งข้อสังเกตว่า ในปีนี้โรงสีข้าวในพื้นที่ประสบปัญหาการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก โดยพบว่าทยอยปิดกิจการและหยุดการรับซื้อข้าวเปลือกอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร จากเดิมที่มี 29 แห่งปัจจุบันเปิดทำการรับซื้อเหลือเพียง8แห่งเท่านั้น

ล่าสุด นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่สามารถดำเนินกิจการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรตลอดทั้งปีจำนวน 10 ราย ส่วนมากเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก มีกำลังการผลิตรวมที่สามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในจังหวัดได้ทั้งหมดปริมาณ 952,156 ตัน/ปี

อย่างไรก็ตาม การปิดกิจการของโรงสีอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากโรงสีเสียโอกาสในการนำผลผลิตไปขายได้ในราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยเชื่อมโยงโรงสีในจังหวัดและนอกพื้นที่เข้ามาแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากจากเกษตรกร โดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิต