เห็นภาพนิมิต! ‘โหรคมช.’ ชี้ต้นปีหน้าบางพรรค จะทิ้งฝ่ายค้าน เข้าซบรัฐบาล


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2562 นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หรือ “โหรคมช.”  เจ้าสำนักสุขิโต จ.เชียงใหม่ ทำนายถึงเสถียรภาพรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำว่า จะยังเดินหน้าไปได้มีหน้าที่ขับเคลื่อน3 ป.ยังอยู่ทำหน้าที่ในบ้านเมืองส่วนกลุ่มต่างๆที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลมือไม่พายคอยเอาเท้าราน้ำกลุ่มนี้จะหลุดไปเองในปีหน้ามีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)ภายใน 3-6 เดือน

“ได้เห็นภาพนิมิต เห็นฝ่ายค้านบางพรรคเห็นประโยชน์ส่วนร่วม หันมาขับเคลื่อนกันไปกับรัฐบาลเห็นชัดเจนในปีหน้าส่วนกลุ่มต่างๆหาเหตุหาเรื่องแตกไปเองเหมือนอะไรไม่เป็นความจริงทำอะไรจอมปลอมลูบหน้าปะจมูกหลุดไปเองมาสร้างความวุ่นวายก่อกวนชาติบ้านเมืองไม่ให้รัฐบาลขับเคลื่อนจะหลุดไปเองและหมดอนาคตทางการเมืองประชาชนเห็นธาตุแท้” โหรคมช. ระบุ

ที่มาจาก https://siamrath.co.th/n/119918