‘ศรีสุวรรณ’ บุกจี้เลขาฯส.ป.ก. เรียกคืนที่ดินส.ป.ก.จาก 12 นักการเมืองดัง

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2562 ที่สำนักงาน ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องพร้อมเอกสารต่อเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หลังจากที่รองนายกฯวิษณุ เครืองาม ได้ให้สัมภาษณ์การรันตี ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ว่า “คืนที่ดินแล้วไม่ผิด เพราะกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักการเดียวกันหมด” ซึ่งสมาคมฯเห็นค้านต่อแนวคิดดังกล่าว เพราะกฎหมายต้องมีหลักเดียว คือ “ผู้ใดกระทำผิดต้องถูกลงโทษ ไม่เลือกปฏิบัติ”

การที่น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแจ้งบัญชีฯต่อ สำนักงาน ป.ป.ช.ว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 จำนวน 58 แปลงรวมเนื้อที่ประมาณ 1,706 ไร่ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งที่ดินดังกล่าวอธิบดีกรมป่าไม้ได้ออกมายืนยันต่อสาธารณะแล้วว่า เดิมเคยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พ.ศ.2527 โดยกรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้เข้าทำประโยชน์โดยประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2554 ตาม ม.25 แล้ว แต่ทว่าพื้นที่ดังกล่าว ส.ป.ก. กลับมิได้เข้าไปดำเนินการตาม ม.26 ม.27 และนำไปดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้เข้าทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากยังคงถูกยึดถือ ครอบครองของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์อยู่ ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือที่ดินของ ส.ป.ก.ซึ่งถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.ตามมาตรา 36 ทวิ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น เนื่องจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 24 แห่งพรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 เมื่อทราบหรือรับรู้แล้วว่า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง และบุกรุกที่ดินอันทรงสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนทั่วไปแล้ว ย่อมต้องเป็นหน้าที่ของท่านเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการต้องไปดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และหรือบุคคลใดที่ได้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง และบุกรุกที่ดินอันทรงสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงจะชอบ

นอกจาก ส.ส.ปารีณาแล้วยังมีนักการเมืองดังอีก 11 คนที่ปรากฏว่ายึดถือ ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.อยู่ด้วย ดังนี้ 1)นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย 2)นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย 3)นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคอนาคตใหม่ 4)นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย 5)นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย 6)นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย 7)ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการเมือง สปท. 8)นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา 9)นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา 10)นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล นักธุรกิจใหญ่ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) และ 11)พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ซึ่งนักการเมืองดังทั้ง 12 คน เลขา ส.ป.ก.ต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เรียกคืน และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ยึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิที่จะครอบครองสิทธิตาม พรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 ต่อไป หากยังเพิกเฉย สมาคมฯจำต้องนำความขึ้นฟ้องเลขา ส.ป.ก.ต่อศาลปกครองต่อไป