‘ดร.อาทิตย์’ชี้ปี 2563 การเมืองจะห้ำหั่นทำลายล้างกันต่อไปอย่างแข็งกร้าวและล้าหลัง

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

การเมืองคงจะห้ำหั่นทำลายล้างกันต่อไปอย่างแข็งกร้าวและล้าหลัง

ความปรองดองที่พร่ำหากันมานาน คงเป็นเพียงวาทะกรรมหรูที่มิได้เข้าใจและแสวงหากันอย่างจริงจัง

ต่างฝ่ายต่างสรรหากลยุทธเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองที่ได้เปรียบและเอาชนะซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้มุ่งสร้างอารยธรรมการเมืองที่ศิวิไลซ์และประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลย

เป้าหมายของแต่ละฝ่าย อยู่ที่ฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้น มิได้มีประชาชนและประโยชน์สุขของประชาสังคมส่วนรวมอยู่ในจิตสำนึกเลย

วิธีเอาชนะใช้ทุกอย่างที่คิดได้ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็ต้องเอาด้วยคาถา

ประชาชนได้แต่เฝ้ามองด้วยสายตาละห้อยปริบๆ ที่ไม่มีปากมีเสียงใดใด

คงได้แต่ปลงอนิจจัง ว่าเกิดเป็นคนไทย ต้องแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิต ในยุคสมัยมฤตยูทับลัคณาดวงเมือง วิกฤติกาลชะตากรรม ทุพภิกขภัยทั้งหลายทั้งปวง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หักเหฝ่าฝืนใดใดก็ไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมทั้งสิ้น

ความจริงเทพยดาฟ้าดินได้กำหนดธรรมชาติและโชคชะตามาเพื่อให้มนุษย์ได้เสวยสุขและมีชีวิตอย่างสุขสบายมากแล้ว มนุษย์จะไม่ฟันฝ่าเผชิญอุปสรรคต่างๆเพื่อสร้างให้ชีวิตดีขึ้นบ้างเลยหรือ

รอแต่ให้เทพประทานทุกสิ่งทุกอย่าง รอแต่รัฐบาลผู้นำจะนำพาชีวิตไปในทิศทางใด

หรือรอจนทนไม่ไหว ก็ลุกขึ้นมารวมตัวร้องแรกแหกกะเฌอกันสักครั้งหนึ่ง

เมืองไทยปีใหม่นี้ รัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าทำดีที่สุด ไม่มีใครทำได้ดีเท่าแล้ว การเล่นกลเกมการเมืองตามครรลองก็สามารถเอาตัวรอดในสภาได้แล้ว มีเสียงทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เสาะแสวงหามาใหม่ด้วยกลวิธีอันสุดแสนพันลึก ที่ใช้คณิตศาสตร์เป็นหลัก สามารถอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีใครทำอะไรได้แล้ว ด้วยกลเกมที่แม้ศรีธนญชัยก็ยังต้องยอมจำนน กลเม็ดเด็ดพรายทั้งหลายที่มีในสากลโลกทั้งในอวกาศ บนดินและใต้พิภพถูกนำมาใช้จนหมดสิ้น

เมื่อฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะฝ่ายรัฐบาลในกลเกมทางสภาได้ ไม่ว่าเป็นการพิจารณางบประมาณ หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ถึงแม้ว่าจะสร้างความเสียหายให้ฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมากก็ตาม

จึงพอมองเห็นว่า ฝ่ายค้านจะปลุกระดมเชิญชวนประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเรื่องต่างๆออกมาเพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

หากรัฐบาลได้ถือโอกาสดูแลเอาใจใส่ประขาชน ช่วยเหลือแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือให้ประชาชนได้ต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤติต่างๆอย่างเข้มแข็งและทัดเทียมกันตามกำลังความสามารถ ฝ่ายค้านก็จะไม่สามารถอาศัยเป็นชนวนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

แต่หากรัฐบาลมิได้กระทำดังกล่าว กลับดำเนินการเฉยเมยหรือไม่สนใจปัญหาของประชาชนเท่าที่ควร แต่กลับไปเอื้อประโยชน์แก่นายทุนคนชั้นสูงหรือพวกพ้องอย่างที่เคย และใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือควบคุมปราบปรามแบบไม่เข้าใจและไม่เห็นใจประชาชน เหตุการณ์คงจะบานปลายไปจนไม่อาจคาดเดาได้

แต่เป้าหมายของฝ่ายค้านที่หวังให้บานปลายถึงขั้นยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ในมุมมองของฝ่ายรัฐบาล ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะฝ่ายรัฐบาลย่อมไม่ประสงค์การเลือกตั้งใหม่เป็นทางออก และย่อมตระหนักดีว่า การเลือกตั้งรัฐบาลย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่จะชนะฝ่ายค้านได้แน่นอน ไม่ว่าผลโพลโฆษณาชวนเชื่อจะออกมาอย่างไร

เมื่อเป็นเช่นนั้น ยิ่งมีมือที่สาม หรือชายชุดดำเข้ามาผสมโรง ย่อมมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอน

และก็ย่อมเป็นที่คาดเดาได้ว่า จะเกิดวงจรอุบาทว์เกิดขึ้นมาใหม่อีกเช่นเดิม เป็นกงกำกงเกวียน

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
“ไม่ปฏิรูป ก่อนเลือกตั้ง”

จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้

ต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กล้าหาญ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก เป็นผู้ดำเนินการ

และต้องปฏิรูปให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข.