ส่อสงคราม!สภาความมั่นคงสูงสุดแห่งอิหร่าน อนุมัติแผนตอบโต้โจมตีสหรัฐแล้ว

นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2562 โดยระบุว่า” ด่วนมาก ตามคาดหมาย

สภาความมั่นคงสูงสุดที่ท่านอะยาตุลเลาะห์ไซยิดอาลีคาเมนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้เข้าประชุมและเป็นประธานการประชุมเป็นครั้งแรก

ได้ลงมติอนุมัติแผนการตอบโต้สหรัฐแล้ว

แต่ไม่ระบุรายละเอียด

ในขณะที่ท่านอิหม่ามได้ประกาศการวินิจฉัยว่า ท่านนายพลกอซิมสุไลมานีได้พลีชีพ(ชาฮีต)ใน”สงครามศาสนา”(จีฮัด)และมีผลต่อทั่วโลก”