นักวิชาการทึ่ง! สิ่งเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่อง ‘คอขาดบาดตาย’ แต่ตอนนี้เป็นเรื่อง ‘ไม่เสียหาย’

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความลงบนทวีตเตอร์ส่วนตัว โดยมีรายละเอียดว่า “สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่อง “คอขาดบาดตาย” ในการเมืองไทย แต่ตอนนี้เป็นเรื่อง “ไม่เสียหาย” : การตั้งญาติดำรงตำแหน่งทางการเมือง การนิรโทษกรรมตนเอง, รมต.ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน รัฐบาลขาดธรรมาภิบาล นักการเมืองครอบครองที่ดินสปก. การซื้อตัวสส. นักการเมืองพัวพันยาเสพติด การเสียบบัตรแทนกัน”