ส.ว.เสรี ชี้เสียบบัตรแทนกัน เป็นปัญหาของสภาฯต้องแก้ไขกันเอง ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ส่งศาลรธน.วินิจฉัย

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความจริงแล้ว มติของ ส.ส.และของ สว.เป็นการใช้อำนาจสูงสุดของประเทศ

การทำหน้าที่ในสภา จึงเป็นเอกสิทธิ์ที่องค์กรอื่นใดจะเข้าไปก้าวก่ายแซกแซงไม่ได้

หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นในระหว่างการทำหน้าที่ของแต่ละสภา หรือในรัฐสภาสภานั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาในสภานั้นเอง

เช่นเดียวกับการลงมติ หากไม่ครบองค์ประชุม สภานั้นก็ต้องมาแก้ปัญหาให้ครบองค์ประชุม หรือหากลงมติแล้วพบว่ามีคนเอาบัตรลงคะแนนของคนอื่นมาลงคะแนน หรือมีการมาลงคะแนนแทนกัน หากตรวจพบสภานั้นๆก็ต้องแก้ปัญหาในสภานั้น เช่น ให้มาลงคะแนนใหม่ หรือมาวินิจฉัยว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียหรือเป็นคะแนนเสียแล้วแยกคะแนนนั้นออกไป เป็นต้น

ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมาคอยแก้ปัญหาหรือมาคอยแนะนำการทำงานให้

หรือให้ศาลรัฐธรรมนูญมาคอยกำกับหรือมาคอยบอกว่าว่าอะไรถูกอะไรผิดโดยสภาไม่ตัดสินปัญหา ทั้งๆที่เห็นชัดๆว่ามันผิด

ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช่ว่าจะทำอะไรได้ทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องที่มาศาลรัฐธรรมนูญมันน่าจะเป็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญหรือที่เป็นทางตันหรือหาทางออกไม่ได้ โดยในเรื่องการเสียบบัตรหรือการลงคะแนนแทนกันนั้น ใครเห็นก็ตอบได้ว่ามันผิด สภาเองกลับส่งเรื่องไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีผลอย่างไรหรือจะแก้อย่างไร มันล้วนเป็นเรื่องที่สภาเองต้องตัดสินใจเองทั้งสิ้น

ก็เลยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมาใช้อำนาจของสภา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ประสงค์เช่นนั้น เพียงแต่สมาชิกสภาเองไม่ยอมรับอำนาจของตัวเอง

งานในสภาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องแก้ให้ยุติในสภานั้นเอง ไม่ใช่ให้ศาลรัฐธรรมนูญคอยมาแก้ปัญหาให้

ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องคืนสภาให้ไปแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันเองก่อนหรือไม่ก็คงต้องดูกันต่อไป.