ด้วยใจจริง ‘ธนาธร’ โพสต์ซึ้งขอบคุณร่วมลงชื่อ #คัดค้านยุบอนาคตใหม่

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผมขอขอบคุณนักวิชาการ นักคิด นักเขียน ศิลปิน นักศึกษา นักธุรกิจ ผู้นำแรงงาน นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนาเอกชน กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้คนจำนวนมาก ที่ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก

“เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ทุกฝ่าย ลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่” http://chng.it/xcHGF548fJ

ผมเข้าใจว่าหลายท่านที่ร่วมลงชื่อคงไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคอนาคตใหม่ในทุกเรื่อง แต่ที่ร่วมลงชื่อ ก็เพราะเห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ทางการเมืองใ ห้แก่ทุกความคิด ทุกอุดมการณ์ ได้แข่งขันกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

การเอาชนะกันโดยการตัดคู่แข่งออกจากสนามการเมืองนั้น ไม่ยั่งยืน รังแต่จะสร้างปมความขัดแย้งให้ร้าวลึกในสังคม

โปรดรับคำขอบคุณจากผม และสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ อีกครั้ง

“ด้วยใจจริง”