‘ไพศาล’ ยันที่ดินอัลไพน์ไม่เกี่ยวกับ ‘ทักษิณ’มาก่อน ชี้ไม่เป็นธรรมที่จะไปด่า

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรื่องที่ดินอัลไพน์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณมาก่อน ไม่เป็นธรรมที่จะไปด่าแก

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน และมีอดีตประธานรัฐสภาพลอากาศเอกหะริน หงสกุลเป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้ประกวดราคาประมูลขายที่ดินนี้ ตามพินัยกรรมของผู้ตาย

มีการเปิดประมูลหลายครั้งจึงจะขายได้

ผู้ซื้อได้ตั้งบริษัท เข้ารับโอนที่ดินและดำเนินกิจการสนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรมานานหลายปี

คุณทักษิณเข้าไปซื้อกิจการสนามกัอล์ฟในภายหลัง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาแต่ต้นเลย

เรื่องนี้จึงตำหนิคุณทักษิณไม่ได้!

ผมรู้เรื่องนี้มาตั้งนานช้าแล้วและมีความเห็นตลอดมาว่าทั้งคุณเสนาะและคุณทักษิณไม่ได้ผิด!!

อนึ่ง ก่อนที่จะให้มูลนิธิมหามกุฏขายนั้น เจ้าอาวาส ได้ประชุมคณะสงฆ์ มัคทายกและอุบาสกอุบาสิกาในโบสถ์

ประกาศ ตติยกรรม 3 ครั้งขอมติสงฆ์ว่าจะไม่รับโอนที่ดินแต่ให้ขายที่ดินรับเป็นตัวเงิน เพราะเหตุผลคือ

1 ที่ดินนั้นมีการขุดหน้าดินไปขายเป็นบ่อโดยทั่วไป
2 มีผู้บุกรุกเข้าครอบครองเป็นส่วนใหญ่วัดไม่สามารถขับไล่ได้เอง
3 วัดมีที่ดินมากอยู่แล้วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว และ
4 วัดไม่มีเงินค่าธรรมเนียมในการรับโอนและในการบริหารจัดการดูแลที่ดิน

ที่ประชุมลงมติให้ขายซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะอนุมัติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่นายเสนาะเทียนทองจะเป็นรัฐมนตรีหลายปีเจ้าพนักงานโดยลำดับชั้นได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนและเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ

เป็นช่วงเวลาที่นายเสนาะเป็นรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติตามที่ส่วนราชการเสนอ

หลังจากนั้นอีกหลายปี คุณทักษินจึงซื้อสนามกอล์ฟ

เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ.