ว่ากันแฟร์ๆ ‘ลุงตู่’ มีสิทธิ์อยู่บ้านพักทหาร

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเว้ากันแฟร์ๆไม่แห่ตามกระแส!!

ลุงตู่มีสิทธิ์อยู่บ้านหลวง  เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาตรงของทหาร 

ส่วนลุงป้อมไม่มีบ้านหลวงอยู่ที่ราบ 11 นานแล้ว 

แม้นายกรัฐมนตรีจะมีบ้านรับรองคือบ้านพิษณุโลกแต่ถูกนำไปใช้ราชการอย่างอื่นแล้ว 

อย่าด่าเรื่องนี้ให้เสียเวลาเสียเชิงเลย 

ไปต่อว่าเรื่องกัญชากันดีกว่า”