นักข่าวเซเลบ เปิด 4 แนวทางความน่าจะเป็น คำวินิจฉัย ศาลรธน.คดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หรือ ‘เป๊ปซี่’ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่เกาะติดคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ได้ได้แสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ยุบพรรคอนค.จะเป็นหนังยาวหลายตอนจบ หรือจบข่าวปิดฉากเก็บโต๊ะ วันศุกร์21ก.พ.นี้

อนค.จะได้ไปต่อหรือถูกยุบพรรค หัวใจสำคัญอยู่ที่การตีความของศาลรธน.ต่อข้อบัญญัติในม.72 พรป.พรรคการเมืองอย่างไร หากตุลาการศาลข้างมากเห็นว่า”โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย หมายถึงเฉพาะจากธุรกิจสีเทาที่ผิดกฎหมายเท่านั้น จากการค้ามนุษย์ ยาเสพติด บ่อน ฟอกเงิน อนค.จะได้ไปต่อ ไม่โดนยุบพรรค

แต่หากศาลรธน.เห็นว่า “โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ไม่ใช่เฉพาะเงินบริจาค ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากธุรกิจสีเทาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการได้มาที่ขัดกับข้อกฏหมายที่กำหนดไว้ (ในม.62 พรป.พรรคการเมือง ว่าด้วยรายได้ของพรรคการเมือง) อนค.จบข่าวม้วนเสื่อเก็บฉาก ธนาธร หน.อนค.คนให้กู้มีคุกกกกก

ได้สัมภาษณ์สองนักกฎหมายระดับแจ่มจันทร์ ที่เคยเป็นกรธ.ร่างรธน.ปี2560 ซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยตัว แต่ยินดีให้ความเห็นทางกฎหมายต่อขัอบัญญัติดังกล่าว เห็นสอดรับกันในเรื่องรายได้เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มา”โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายถึงเฉพาะจากธุรกิจสีเทา ผิดกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถตีความให้รวมถึงการได้มาที่ผิดกฎหมาย ขัดกับข้อบัญัญัติในม.62 ได้

นอกจากนี้ยังเห็นสอดรับกันอีกว่า หากศาลรธน.เห็นว่าการกู้เงิน 191ล้านบาทของอนค.ไม่ผิดม.72 ศาลรธน.จะไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกก.บห.อนค.ทั้งหมด เพราะไม่อยู่ในอำนาจของศาลรธน. เป็นอำนาจของศาลอาญา ที่กกต.จะต้องนำเรื่องกลับไปเพื่อฟ้องร้องต่อศาลอาญา

เช่นเดียวกับกรณีที่ศาลยกคำร้องของดร.ณฐพร โตประยูร ที่ร้องต่อศาลให้พิจารณายุบพรรคตามม.92 พรป.พรรคการเมืองหาก “มีการกระทำอันอาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองฯ” ศาล รธน.เห็นว่าการร้องศาลภายใต้ข้อกำหนดในม.92 เป็นหน้าที่ของกกต.เท่านั้น ดร.ณฐพร ไม่มีสิทธิ์ร้อง ซึ่งในขณะนี้กกต.อยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องของดร.ณฐพร ที่ยื่นไว้ตั้งแต่กลางเดือนเมษา2562 จะส่งฟ้องศาลรธน.ให้พิจารณายุบพรรคหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลรธน.ในวันพรุ่งนี้ออกได้ในสี่แแนวทาง

#ยกคำร้อง เห็นว่าอนค.กู้เงินได้ ไม่ผิดกฎหมาย…ไม่น่าเป็นไปได้เลย

#ยุบพรรค ตัดสิทธิ์กก.บห.ทั้งหมด …อยู่ที่การตีความข้อความ”โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ของศาลในม.72

#ไม่ยุบพรรค แต่ตัดสิทธิ์กก.บห.ทั้งหมด ..อดีตกรธ.ทั้งสองท่านเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้

#เห็นว่าอนค.มีความผิดกู้เงิน ผิดข้อบัญญัติในม.62 พรป.พรรคการเมือง ส่งเรื่องกลับกกต.เพื่อฟ้องร้องใหม่ต่อศาลอาญา ศาลรธน.ไม่มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกก.บห.