‘สมชาย’ เตือน ‘คณะอนาคตใหม่’ ระวังทำผิดกฎหมายซ้ำ เหน็บคดีที่มีก็มากพอแล้ว

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก โดยรายละเอียดดังนี้ “ฝากเตือนไปยังคณะบุคคลที่ใช้ชื่อคณะอนาคตใหม่หรือชื่อย่อหรือโลโก้ของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลสั่งยุบพรรคไปแล้วไม่ว่าจะประการใดๆใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ผิดกฎหมาย ครับ

มาตรา ๙๔ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียน ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมาย ของพรรคการเมืองซ้ํา หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น

#ระวังการทำผิดกฎหมายซ้ำเตือนด้วยความหวังดีว่าคดีที่มีก็มากพอแล้ว”