‘วัฒนา’ ชื่นชมส.ส.ปฏิเสธการเสนอผลประโยชน์ แลกกับการย้ายพรรค

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทยโพสต์ เฟซบุ๊กระบุว่า “ผมเห็นข่าวว่ามีการเสนอผลประโยชน์ให้กับส.ส. ของพรรคการเมืองหนึ่งโดยมีการยืนยันผ่านการบอกเล่าและบางกรณีมีพยานหลักฐานเป็นคลิปบันทึกเสียงการเจรจาอันถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญแห่งคดี ผมขอชื่นชมท่านส.ส. ผู้ที่ปฏิเสธข้อเสนอนั้น และขอสนับสนุนให้แจ้งความดำเนินคดีและส่งมอบพยานหลักฐานให้กกต. เพราะเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายผู้ถูกเสนอให้มีพยานหลักฐานอันสำคัญที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้เสนอให้

การเสนอผลประโยชน์ให้กับส.ส. เพื่อให้ไปสังกัดพรรคการเมืองกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดทั้งผู้เสนอให้และผู้รับอันเป็นไปตามพรป. ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา30 และ31 โดยมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนทั้งผู้ให้และผู้รับตามมาตรา109 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หากส.ส. ผู้ถูกเสนอผลประโยชน์ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีหรือช่วยลบหรือตัดต่อคลิปอาจกลายเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทำให้เสียหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้เสนอให้หากเป็นกรรมการบริหารพรรคอาจนำไปสู่การยุบพรรคนั้นตามมาตรา92 (2) เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หากเกรงว่าการเปิดเผยคลิปอาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทนั้นหากข้อความที่เปิดเผยเป็นความจริงถือเป็นประโยชน์สาธารณะไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา330 วรรคสองจึงไม่ต้องกลัวครับถ้าเป็นความจริง”