กทม.เปิดสอนประชาชน ทำหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาขาดแคลน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” รณรงค์คนที่ไม่ป่วย ใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำหมั่นล้างมือบ่อยๆ และลดการสัมผัส ช่วยป้องกันติดเชื้อโควิดได้

ผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก จนเริ่มเกิดการขาดแคลนทั้งในท้องตลาดและโรงพยาบาล รวมถึงถูกโก่งราคาขายอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย กทม.จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อลดความกังวลต่อปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีคนหนาแน่น หรือใช้บริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะ ใช้หน้ากากแบบผ้าก็เพียงพอ เพราะสามารถนำไปซักทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกเรื่อยๆ จนกว่าจะเปื่อยขาด ร่วมไปกับการดูแลสุขอนามัยของตนเองอยู่เสมอ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อน-หลังการจับต้องสิ่งของส่วนรวมต่างๆ และลดการสัมผัสจุดสัมผัสร่วมในที่สาธารณะ ก็ป้องกันเชื้อได้โควิดได้

ส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ขอสงวนไว้สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม มีน้ำมูก และผู้ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยจะดีกว่า เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสารคัดหลั่งต่างๆ

สำหรับผู้สนใจทำหน้ากากผ้าด้วยตัวเอง ขณะนี้ กทม.ได้เปิดโครงการสอนทำหน้ากากผ้าปิดจมูกและปากป้องกันโรคไวรัสโคโรนา และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบง่ายๆ โดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และที่ศูนย์ฝึกอาชีพ 4 ศูนย์ ส่วนหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่ประสงค์ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า สามารถติดต่อขอวิทยากรได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กทม. โทร.0-2247-9496