เปิดชื่อ 9 กก.บห.พรรคกล้า ‘กรณ์’ หัวหน้าพรรค ลั่นจุดยืนพรรคไม่ซ้าย-ไม่ขวา ร่วมได้กับทุกฝ่าย ขอเพียงหวังดี ต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ขอบคุณรูปภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กรณ์ จาติกวณิช

พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคเพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคที่อาคารบางกอกทาวเวอร์วานนี้(7 มี.ค.2563) โดยได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค 9 คนประกอบด้วย 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค

5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร 9นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร

พรรคกล้ายังได้มีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมืองคือ 1. ชาติศาสน์กษัตริย์เข้มแข็งมั่นคงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรมนำไทยก้าวหน้าทันสมัยพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก

3.ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการแข่งขันขจัดการผูกขาด 4.คนไทยครอบครัวไทยทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นายกรณ์ กล่าวภายหลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกล้าว่าขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรคทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยทุกคน มาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายสำคัญคือการทำให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีขึ้น

หัวหน้าพรรคกล้าเผยว่า”ผมอดขำไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีความขัดแย้งกันอยู่ฝั่งขวาก็บอกว่าเราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้ายและฝั่งซ้าย ก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอประกาศบนเวทีในวันนี้ว่าพรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่ปฏิเสธความคิดดีๆของใครไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติศาสน์ กษัตริย์ และมีความพร้อมที่จะทุ่มเททำงานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน” 

นายกรณ์กล่าวด้วยว่าวันนี้คนไทยกำลังพบกับความท้าทายรอบด้านสังคมแตกแยกการทำมาหากินลำบากระบบราชการอุ้ยอ้ายคนเก่งคนทำงานไม่มีโอกาสกฎหมายล้าสมัยเทคโนโลยีล้าหลังปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำและที่ดินของเกษตรกรเรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเราเราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้านและชักชวนเขามาทำงานการเมืองประเทศต้องอาศัยมืออาชีพทำงานพวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่าเรามาเพื่อลงมือทำ

นายกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่าอีกก้าวของ ‘กล้า’ สู่การเป็นพรรคการเมือง

วันนี้เรานัดประชุม ‘ผู้ร่วมก่อตั้ง’ เสร็จเรียบร้อย คนล้นห้อง เริ่มประชุมตรงเวลาเป๊ะเวลา 13.00 ทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 14.30 กระชับ ตรงประเด็น เป็นประชาธิปไตย

ผมขอขอบคุณทุกๆ คนที่กรุณาเดินทางมาจากทั่วประเทศ เราจะทำงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้รู้ทุกๆ ด้านเพื่อหาคำตอบให้กับประเทศไทย

หลังได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกของกล้า ผมได้เน้นว่าเราร่วมกันตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อทำงานรับใช้บ้านเมือง เราไม่ได้เป็นพรรคสำรองของใคร ไม่อยู่ในสังกัดใคร และพร้อมทำงานร่วมกับทุกคนไม่ว่าจะเคยเลือกพรรคไหน หรือเคยเป็นสมาชิกพรรคใด

…เราเพียงขอให้เป็นผู้หวังดีกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความตั้งใจทำงานรับใช้ประชาชนคนไทยทุกคน

จากนี้คาดว่า กกต. จะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่จะอนุมัติเราเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ เมื่อถึงเวลานั้น ผมขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกพรรค ขอเชิญผู้มีของมาร่วมงานกับเราทางด้าน เศรษฐกิจ เกษตร บันเทิง สังคม เทคโนโลยี ท่องเที่ยว และอื่นๆ ทุกสาขาอาชีพ ส่วนช่องทาง และวิธีการเราจะชี้แจงต่อไป

ใครสังเกตเห็นไหมครับว่าวันนี้เรามีมติปรับ logo เราให้หนักแน่นขึ้นตามคำแนะนำของหลายคน เราพร้อมฟัง พร้อมปรับ อย่างเร็ว ในเรื่องนี้ และทุกๆเรื่องครับ

#กล้า #เรามาเพื่อลงมือทำ