‘เทพไท’ ชงรัฐบาลเยียวยาคนไทยทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท

นายเทพไทเสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเมื่อ 14 เม.ย. 2563 ว่า ต้องขอชื่นชมคนไทยทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯร่วมมือกันทำให้บรรยากาศสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงถึงความพร้อมใจฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กันจริงๆ มีการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีก็จะใช้รูปแบบทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เช่น แอพพลิเคชั่น LINE Facebook Twitter InstagramMessenger และ Hangouts ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้เข้าถึงโลกโซเชียลจริงๆ

นายเทพไท กล่าวว่า ในขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ถึงกรณีการถูกตัดสิทธิ์จากการคัดกรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกด้วยเหตุผลการมีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเสียสิทธิ์ไป และไม่สามารถไปรับสิทธิ์การเยียวยาในกลุ่มเกษตรกรได้ ส่วนที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้อีกนั้น น่าจะเป็นการแก้เกี้ยวในข้อผิดพลาดการคัดกรองของระบบAIมากกว่า ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระความยุ่งยากให้กับประชาชนขึ้นมาอีก แค่ลำพังการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนในครั้งแรก ก็สร้างความยุ่งยากมากเพียงพอแล้ว อย่าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนไปมากนี้เลย

“รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่า ระบบAIมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และวิธีการนี้อาจสร้างความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนวิธีการคัดกรอง ซึ่งไม่มีความแน่นอนและเกิดความลักลั่นในการพิจารณา ส่วนตัวยังยืนยันที่จะให้รัฐบาลใช้วิธีการเยี่ยวยาประชาชน ตามที่ได้เคยเสนอไปแล้ว คือคนไทยทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีเงินฝากไม่เกิน 1แสนบาท จะต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลทุกคน ถ้าหากรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนี้ ก็สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมได้ในทันที”นายเทพไท กล่าว