‘ส.ว.เสรี’ ย้อนเกล็ด นักเรียน นักศึกษาเขาให้เรียนหนังสือ หาความรู้ ไม่ใช่ให้มาไล่คนโน้นคนนี้

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กล่าวถึงกรณที่นักศึกษา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเซียล วิจารณ์การทำหน้าที่ของส.ว. ถึงขั้นไล่ส.ว.ทำงานไม่คุ้มเงินเดือน ไม่ให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ว่า ส.ว.ทำตามหน้าที่อยู่แล้ว ตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ ซึ่งทุกอย่างก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนั้นนักศึกษาก็ต้องดูว่าส.ว.เขาทำอะไร และต้องเข้าใจว่างานแต่ละงานมีเนื้อหา มีภารกิจ มีความรับผิดชอบที่ต้องทำเป็นอย่างไร การที่จะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับเนื้อหางานที่ทำออกไป ส.ว.จะไปพูดอะไรมากกว่านี้ หรือทำอะไรเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้ เหมือนนักเรียน นักศึกษาเขาให้เรียนหนังสือ หาความรู้ ไม่ใช่ให้มาไล่คนโน้นคนนี้ ดังนั้นทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ไม่ใช่มาไล่ ส.ว.มาไล่รัฐบาล

นายเสรี กล่าวต่อว่า เข้าใจว่านักศึกษาที่เคลื่อนไหว พยายามแสดงบทบาทเลียนแบบนักศึกษารุ่นปี 2516 และ 2519 ซึ่งไม่เหมือนกัน นักศึกษายุคนั้นเกิดจากบ้านเมืองมีปัญหารัฐบาลใช้อำนาจไม่ชอบธรรม นักศึกษาก็ออกมารวมตัวเรียกร้อง แต่ในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ารัฐบาลทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และการออกมาไล่ใครต้องมีเหตุผล จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองไมได้ ดูเหมือนนักศึกษาออกมากลายเป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ดังนั้นนักศึกษาต้องไม่เป็นเครื่องมือของใคร แต่ตอนนี้ชัดว่าไม่มีเหตุผล ถ้าจะมีบทบาทในทางการเมือง ทางสังคม ต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ ถึงจะทำให้ประชาชนเชื่อได้ มาไล่แบบนี้ทำให้เสียกับนักศึกษามากกว่า

Loading...

ถามว่าแสดงว่านักศึกษาที่ออกมาไล่ ส.ว. เป็นเครื่องมือของฝ่ายค้าน ที่ต้องการให้ส.ว.ร่วมลงชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ นายเสรี กล่าวว่า ดูแล้วก็เป็นเครื่องมือของฝ่ายค้าน เพราะการจะเปิดหรือไม่เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเป็นเรื่อเหตุผล ข้อดีข้อเสีย และความจำเป็น นักศึกษาต้องมีเหตุผลของตัวเองที่ให้เปิดวิสามัญ ว่ามีความจำเป็นคืออะไร ไม่ใช่ฝ่ายค้านพูดอะไร ก็เออออไปกับฝ่ายค้านก็กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายค้านซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ได้ เพราะนักศึกษาต้องเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้

ส.ว.เสรี กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวเสนอไปแล้วว่าไม่ควรเปิดสมัยวิสามัญ เพราะเหตุผลที่ฝ่ายค้านเสนอมา มีแต่เรื่องดิสเครดิตอย่างเดียว ดิสเครดิตทั้งรัฐบาลและคนทำงาน ไม่ได้เสนออะไรใหม่ ไม่ได้เสนออะไรที่มีความจำเป็นกับการทำงาน ทั้งนี้ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้ว อะไรที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน.

ขอบคุณข้อมูลจาก MSN.com