แม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตย เรียกร้องประธานสภาฯ ต้องไม่ทำตัวเป็นลูกไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูป

นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนักการเมืองแถวหน้าฝ่ายประชาธิปไตย โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 28 เม.ย.2563 โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภาจะต้องไม่ทำตัวเป็นลูกไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้

บ้านเมืองมีปัญหาใหญ่ๆ เร่งด่วน หลายเรื่องที่จะต้องใช้รัฐสภาระดมสมอง ตรวจสอบ แก้ไข เช่น

1 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา โควิด 19

2 การประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน การประกาศ เคอร์ฟิว ที่กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชน

3.การที่รัฐบาลออก พรก. กู้เงิน 1.9 ล้านล้านซึ่งยังไม่มีรายละเอียดของแหล่งเงินกู้ แผนการใช้เงิน ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันชดใช้ชั่วลูกชั่วหลาน

4.เรื่องที่รัฐบาลยืมเงินจากสำนักงานประกันสังคม แล้วยังไม่ใช้คืน 2 แสนล้าน รวมถึงการนำเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนแล้วเกิดความเสียหายมหาศาล จนขาดสภาพคล่อง แรงงานหลายสิบล้านคนได้รับผลกระทบ

5.การที่รัฐบาลพยายามลักหลับ

เตรียมลงมติเข้าร่วม CPTPP ตามข้อเสนอของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกรเก็บไว้ปลูกเองก็อาจติดคุก ถูกปรับ ฯ

เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ เร่งด่วน กระทบต่อคนไทยทั้งประเทศ ฝ่ายค้านเสนอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ แต่ฝ่ายรัฐบาลพยายามขัดขวาง

จึงอยากเรียกร้องให้นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องกล้าหาญแสดงจุดยืนเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง อย่าทำตัวเป็นลูกไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อใช้รัฐสภาเป็นที่แสวงหาทางออกของประเทศและประชาชนต่อไป เว้นแต่ท่านจะเห็นแก่รัฐบาลเผด็จการ แต่ไม่เห็นปัญหาทุกข์ร้อนของประเทศชาติและประชาชน