‘วันชัย’ โวลั่น ‘ส.ว.’ ไม่ใช่ของตายรัฐบาล จะจัดหนัก จัดเต็ม จัดทุกดอก พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) และเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิ) โพสต์เฟซบุ๊ก ว่าพ.ร.ก.เกี่ยวกับการกู้เงินทั้ง 3 ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณานี้เมื่อเสร็จแล้วคงนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันจันทร์ที่1 และวันอังคารที่2 มิ.ย. ซึ่งทางวุฒิสภาได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้วุฒิสภาได้ส่งพ.ร.ก.ทั้ง3 ฉบับให้สมาชิกทำการพิจารณาศึกษามาโดยลำดับ และทราบว่าคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้นำไปศึกษาแยกแยะลงลึกในรายละเอียดเชื่อว่าการอภิปรายในวุฒิสภาครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยเนื้อหาที่ถึงลูกถึงคนถึงปัญหาถึงแนวทางแก้ไขทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้นในฐานะสภากลั่นกรองตรวจสอบ ทั้งเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างถึงพริกถึงขิง เพราะทราบว่าคณะกรรมาธิการแต่ละคณะมีทั้งอดีตรัฐมนตรีอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ผู้บริหารระดับสูงผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านเรื่องเหล่านี้มามากมายย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการอภิปรายตรวจสอบพ.ร.ก.ในครั้งนี้

มีสมาชิกวุฒิสภาแจ้งความจำนงที่จะอภิปรายถึง 50 คนและประธานวุฒิสภากำหนดเวลาให้ไว้ถึง2 วันหามรุ่งหามค่ำเรียกว่าจัดหนักจัดเต็ม จัดใหญ่ทุกเม็ด ทุกดอกของเนื้อหาสาระบางคนบางคณะจะเล่นเรื่องแร้งลงรุมทึ้งเชื้อชั่วไม่เคยตายจากการหากินงบประมาณบางคณะก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆไม่ใช่ปล่อยให้รัฐเป็นผู้กำหนดแต่ฝ่ายเดียวจนประชาชนขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการร่วมพิจารณาเยียวยาแก้ไขทั้งการอุ้มคนรวยช่วยคนจนตรงจุดตรงประเด็นหรือไม่ กู้มาแล้วนำมาใช้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าการโกงกินทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานการณ์วิกฤตจะเข้มงวดกวดขันได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังหรือไม่กู้มาแล้วนำมาใช้แล้วไม่ให้มันรั่วไหลอย่างไรเหล่านี้คือประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เป็นความห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภา

นายวันชัย กล่าวว่ารัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับฟังไม่ใช่สักแต่ว่ามาแถลงแล้วก็ไม่อยู่ในที่ประชุมจะมาอีกที ก็ตอนมากล่าวขอบคุณเมื่อวุฒิสภาโหวตผ่านแล้วทำเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นไม่ได้มีความจริงจังหรือจริงใจต่อวุฒิสภา โดยไม่มานั่งรับฟังการอภิปรายให้ตลอดมีสมาชิกบางคนบางกลุ่มถึงกับบอกว่าถ้าไม่ให้ความสำคัญกับสภา ก็อาจจะเห็นดีกันอย่าคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตให้เสมอไปสถานการณ์เปลี่ยนสังคมเปลี่ยน ทุกคนต้องเปลี่ยนเพื่อประเทศและประชาชนคิดแบบเดิมทำแบบเดิมอาจจะเป็นเรื่องของที่อื่นแต่วันนี้เวลานี้วุฒิสภาไม่ใช่แล้วและก็เปลี่ยนแล้วเป็นมิติใหม่ของการทำงาน