สยบข่าวลือ! คลังแจงไม่มีแนวคิดปรับลดสิทธิบัตรทอง

จากกรณีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้หยิบยกรายงานข่าวจากเว็บไซต์ของสื่อสิ่งพิมพ์ ว่ากระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะลดการให้สิทธิประชาชนที่ถือบัตรทอง โดยประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี ยังคงสิทธิของบัตรทองไว้เหมือนเดิม ส่วนประชาชนที่มีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี สิทธิในบัตรทองควรที่จะลดลง เช่น จ่ายเอง 10% บัตรทองจ่ายให้ 90% หรือจ่ายเงินเอง 20% บัตรทองจ่ายให้ 80% เป็นต้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระเงินงบประมาณไปปีละนับแสนล้านบาท

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยกระทรวงการคลังไม่มีแนวคิดหรือการหารือใดๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในบัตรทองของประชาชนตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์