ประธาน สนช.เสนอรัฐบาลออกกฎหมายคุมหาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเชียล

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าว่า ได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการในการควบคุมการหาเสียงเลือกตั้ง ผ่านทางโซเชียลมีเดียไว้ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะการกระทำความผิดผ่านโซเชียลมีเดียในปัจจุบันหาตัวผู้กระทำความผิดยาก จึงควรมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้ด้วยการออกกฎหมายที่สามารถสั่งระงับข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง แม้ว่ากฎหมายในปัจจุบันจะควบคุมได้ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นหากต้องการให้มีความชัดเจนครอบคลุมถึงการเลือกตั้งที่เป็นความผิดเฉพาะ ควรกำหนดไว้ในกฎหมาย ก่อนเสนอมายัง สนช. ซึ่งควรเสนอมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

“ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ในโซเชียลมีเดียก็ต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของทุกคนด้วย”นายพรเพชร กล่าว