กกต.เตรียมออกระเบียบแบ่งเขตการเลือกตั้ง หลัง คสช.คลายล็อกพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ในระหว่างนี้ พรรคการเมืองจะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง เช่น การประชุมกรรมการบริหารพรรค การจัดหาสมาชิกพรรค และในวันที่ 28 กันยายนนี้ก็ยังคงมีการประชุมพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในขณะที่ทาง กกต.ก็จะออกระเบียบและทำการแบ่งเขตการเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ซึ่งเมื่อระเบียบแล้วเสร็จก็จะให้ กกต. จังหวัดดำเนินกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนในพื้นที่ ก่อนรวบรวมความเห็นหรือข้อท้วงติงต่างๆให้กับ กกต.เป็นผู้ชี้ขาดเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมฝากพรรคการเมืองได้ดำเนินกิจกรรมตามที่คำสั่งได้กำหนดไว้และร่วมกันเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อย

“ขณะนี้ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายในพรรค เช่น การมีส่วนกับการสรรหาผู้สมัครเบื้องต้น”พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

Loading...