รธน.ปี 60 ตายแล้ว! ‘ไทกร’ ยกประชาชนที่สำนึกดี สะอิดสะเอียนกองเชียร์เผด็จการ

นายไทกร พลสุวรรณ อดีตแกนนำอีสานกู้ชาย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาดังนี้

รัฐธรรมนูญปี 60 ตายแล้ว

สิ่งที่เขียนซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญปี 60 เพื่อรักษาอำนาจ เพื่อสืบทอดอำนาจของกลุ่มเผด็จการอำนาจนิยม ได้สร้างภาพความสกปรก โสโครก ไร้ยางอาย ให้เกิดขึ้นต่อภาพรวมของการเมืองไทย

เอื้ออำนวยให้เกิดความแตกแยกในพรรคการเมือง และในหมู่ประชาชน

เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ “แบ่งแยก แล้วปกครอง”

เช่น

(1) ให้ สว. ที่มาจากการลากตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีได้
(2) ให้เกิดพรรคเล็ก พรรคจิ๋ว ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ก็ได้เป็น ส.ส.
(3) ตะแบง แถ บิดเบือน เป่าคดี money politics ดึง ส.ส. ขายอุดมการณ์มาเป็นพวก
(4) ใช้กฎหมายหลายมาตรฐาน จนไม่มีมาตรฐาน
(5) ตัดสิทธิ์ ยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม แต่พวกตนเอง พรรคตนเอง รอด
ฯลฯ

ประชาชน พรรคการเมือง นักการเมือง ที่มีสำนึกดี สะอิดสะเอียนกองเชียร์เผด็จการอำนาจนิยม ทั้งประชาชนทั่วไป นักวิชาการ สื่อมวลชน กล้ำกลืน กลืนกิน ความสกปรก โสโครก ไร้ยางอาย เข้าไปจนสำลัก

บางคนทนกลืนกินความโสโครกต่อไปอีกไม่ได้ ต้องถอยออกมาทีละคน เหลืออยู่ก็เพียงส่วนน้อยที่ยอมเป็นหนอนในอาจมต่อไป

ประชาชนที่มีสำนึกดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง ต้องร่วมกันกอบกู้ ร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นรัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณประชาธิปไตย และเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง.