อดีตแกนนำพันธมิตร ปัดลงชื่อคัดค้าน ‘ยุบอนาคตใหม่’ แต่เห็นด้วยไม่ควรมีกฎหมายยุบพรรคการเมือง

นายพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) ได้เพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ประเทศไทยต้องไปข้างหน้า การเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย ร่วมลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่”

ผมได้รับคำเชิญชวนร่วมลงชื่อในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีความเห็นตอบกลับไปยังมิตรสหายที่เชิญชวน โดยขอไม่ร่วมลงชื่อด้วย แต่จะนำความคิดนั้นมาเผยแพร่ให้อ่านกันในวงกว้างออกไป ดังนี้

๑.โดยหลักการ เห็นว่าไม่ควรมี กม.ว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้น เพราะพรรคการเมืองมีสมาชิกพรรค เป็นเรือนแสนเรือนล้าน การทำผิด กม.ของ สส.หรือกรรมการบริหารพรรค ก็ให้เป็นความผิดเฉพาะคนๆนั้นไป หรือกรรมการบริหารคณะนั้นไป ไม่เป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ทำให้กระทบกับสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่ไม่ได้ทำผิด กม.ไปกับกรรมการบริหารพรรค หรือ สส.ของพรรค สมาขิกพรรคจะได้ร่วมกันเดินงานอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไปได้ ไม่แตกกระจาย ต้องไปรวมตัวกันใหม่เช่นพรรคการเมืองต่างๆในอดีตที่ผ่านมา

๒.เห็นด้วยว่าเราไม่ควรไปทำอะไรกับคนที่คิดต่างกับเรา ถ้าคนๆนั้นไม่ทำผิด กม.ถึงแม้ กม.นั้น หรือ รธน.นั้นจะไม่ดีก็ตาม ก็ต้องพยายามแก้ไขใหม่ให้ได้

๓.ผมได้อภิปรายในเวทีของพรรคอนาคตใหม่ที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ในฐานะคนอ่างทอง ต่อหน้าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าในเรื่องการแก้ รธน.หรือ กม.อื่นใด พรรคอนาคตใหม่ควรทำงานในสภาฯให้เต็มที่ หาแนวร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆและกำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่มุ่งสู่ความสำเร็จในระบอบรัฐสภาฯในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มี สส.ถึง ๘๐ คน ให้มีประสิทธิภาพ

๔.ระหว่างบทบาทการเมืองภาคประชาชนกับการเมืองของพรรคการเมือง ต้องแยกบทบาทการเคลื่อนไหวให้ชัดเจน ให้ทำคู่ขนานกันไป ซึ่งทำได้ แต่ต้องคนละกลุ่มก้อนกัน ไม่ใช่ปะปนกันเช่นพรรคอนาคตใหม่ พรรคของทักษิณ หรือพรรคของสุเทพ ทำอยู่ จะล้มเหลวเช่นเดียวกับพรรคการเมืองใหม่สมัย พธม. เพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางการเมืองพิเศษ ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการเมืองแบบพรรคการเมือง มวลชนแยกแยะได้

๕.ขอเสนอให้พรรคอนาคตใหม่ยื่นศาล รธน.เลื่อนการพิจารณาเหตุที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ ไปหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปก่อน ให้นำมาพิจารณาหลังจากนั้น เพื่อให้พรรคอนาคตใหม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตามกระบวนการประชาธิปไตยในรัฐสภาฯอย่างเต็มที่ก่อน จะไม่ทำให้ศาล รธน.ถูกกล่าวหาทางการเมืองได้

๖.ระหว่างการกระทำผิด กม.ของสมาชิกพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคนั้น ศาล รธน.ควรพิจารณาไปตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้าไป ไม่สะดุดหยุดลงเช่นอดีต

๗.เห็นด้วยว่าควรมีการแก้ไข รธน.ใหม่ จะแก้รายมาตรา หรือทั้งฉบับ ก็ตาม เราเคยมี รธน.ที่ดีฉบับหนึ่ง คือ รธน.๒๕๔๐ แต่โชคร้ายที่ได้พรรคของทักษิณมาบริหารประเทศ และเรามี รธน.ฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ร่างเสร็จแล้วแต่ถูก คสช.ตีตกไป จึงกลายเป็น รธน.๒๕๖๐ ที่สืบทอดอำนาจทหาร คสช.อยู่ต่อไป

๘.ประเทศเราขาดการปฏิรูปที่สำคัญอยู่สามสี่เรื่อง คือปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กระบวนการยุติธรรม ปฏิรูป กม.เพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำ ประเทศจึงมีปัญหาอยู่แบบนี้ร่ำไป

พิภพ ธงไชย
FB : Pibhop Dhongchai
วันแห่งความรัก
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓