‘น้าหงา’ ร่ายกลอนให้คิด ‘มันก็เรือลำเดียวกันทั้งนั้นแหละ’

นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ศิลปินแห่งชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นบทกลอน โดยมีเนื้อหาดังนี้

มันก็เรือลำเดียวกันทั้งนั้นแหละ
จะชั่วหรือจะแฉะประเสริฐศรี
หัวเรือยันท้ายเรือคงเหลือดี
พาเรือนี้ถึงฝั่งหวังซ่อมแซม