รมว.พม. กำชับ พมจ. เร่งติดตามการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคใต้(วานนี้ 14 เม.ย.) เพื่อติดตามการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่าตนมีความห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงได้สั่งการไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด ให้มีการสำรวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนนมผงสำหรับเด็กเล็ก และการขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ ให้ดูตามความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก เช่น ครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กหลายคน อาจมีความต้องการนมผงมากกว่าครอบครัวทั่วไป ครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ อาจต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันออกไป ควรให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จากการได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พบว่า มีอุปสรรคในเรื่องขั้นตอนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด พม. ให้มีการลดขั้นตอนปรับระเบียบข้อจำกัดต่างๆ โดยให้คิดถึงประชาชนเป็นสำคัญ ระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ควรปรับแก้ไขดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค และไม่มีที่อยู่อาศัย สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้มีการขยายคู่สายด่วนเพิ่มอีก 45 คู่สาย จากเดิม 15 คู่สาย รวมเป็น 60 คู่สาย เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว