อ่านเถอะมีประโยชน์ ‘ภารกิจ ‘หมอ’ ความสุขมากกว่าทุกสิ่ง’

เฟซบุ๊กเพจ Covid-19 Thailand FACT ได้เผยแพร่เรื่องราวชวนอ่านอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

หมออยากให้อ่าน 🙏

“ภารกิจ “หมอ” ความสุขมากกว่าทุกสิ่งและ “หมอ” มีหน้าที่สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและปกป้องประเทศชาติ ปกป้องโรคและภัยสุขภาพ

แต่คนที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ด้วยความไม่ประมาท พึ่งตนเอง รักษาสุขภาพ “ความสุขและคุณภาพชีวิต” ทั้งกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และเป็นคนดีของสังคม ด้วยสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครับ

#เรารวมพลังและประเทศไทยต้องชนะโควิด19

ตอนนี้เรามาถูกทางแล้วครับ โอกาสชนะสูงมาก (แต่ห้ามประมาท) การรับมือ “โควิด 19” เป็นการวิ่งมาราธอน ต้องยึดมั่น “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” และเราต้องชนะ และประเทศไทยจะได้โอกาสดีๆมากมาย จากเหตุการณ์นี้ครับ

1) ร่างกายที่แข็งแรง พฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดโรค โควิด-19
• สิ่งที่สำคัญต้องทำ
– รักษาจิตใจ “ใจนำกาย”
– นอนหลับให้เพียงพอ
– รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่
– ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2) การป้องกันโรคสำเร็จ พลังความร่วมมือประชาชน > 90% ปฏิบัติตามมาตรการ

– ล้างมือ ดูแลสุขอนามัย
– เว้นระยะห่างบุคคล ~ > 2 เมตร (physical distancing) เข้าใกล้ใส่หน้ากาก
– ลดการ เคลื่อนย้ายของพี่น้องประชาชน (อดทนอีกไม่นาน ช่วยกันนะครับ)
– การกิน การจับต้องสิ่งของ การล้างมือ ระวังมือไม่สะอาดมาถูกใบหน้า
– ระลึกเสมอมือเราล้างมาแล้ว “หรือยัง “สะอาดหรือไม่”

3) ต้องไม่ไปกันอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ กำหนดระยะห่างแต่ละคน> 2 เมตร
(ถ้าเข้าใกล้ต้องใส่หน้ากาก และล้างมือ)

4) แนะนำหยุดการวิ่งมาราธอน ที่ใดที่หนึ่ง หรือจัดการเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะเวลานี้

5) เราจะพ้นวิกฤตได้เมื่อไร คำตอบอยู่ที่ “พลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่สำคัญ คือ ความรู้ ทัศนคติ และทำจริง พลังความร่วมมือของประชาชน และความเข้มข้นของมาตรการ”

#ความรู้ที่พี่น้องประชาชนต้องรู้และร่วมมือ

1) โรค COVID-19 แพร่เชื้อง่าย ผู้ป่วย 1 คน แพร่ได้ 2-3 คน (R0) จึงระบาดติดต่อเร็ว ทุกคนจะต้องไม่ประมาท เราต้องลดการแพร่เชื้อของผู้ป่วย 1 คน ให้ < 1 คน (R0) โรคจะสงบลงมากๆ ครับ

2) ใครบ้างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

2.1) ผู้สูงอายุ 70-79 และ มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ
– อัตราการตายสูง~ 8%

2.2) ผู้สูงอายุ 80 ขึ้นไป

– อัตราการตาย 14.6% (กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการหนัก จึงต้องระวังการติดเชื้อให้มากที่สุด)

3) ในผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 100 คน อาการน้อยมากหรือแทบไม่มีอาการ ~ 20-30 คน ที่สำคัญ “แพร่เชื้อได้” ต้องป้องกันคิดว่า เราทุกคนอาจเป็นกลุ่มนี้ ท่านมีโอกาสแพร่เชื้อ ต้องระวังแพร่เชื้อคนที่เรารัก และทุกคน (ตามมาตรการ)

4)ในผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 100 คนมีอาการน้อยไม่รุนแรง หรือ ไม่มีไข้ ไอนิดหน่อย ~ 50-60 และแพร่เชื้อ COVID-19 ได้เช่นกัน

5) ในผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 100 คนมีอาการปอดอักเสบ ~12-15 คนและมีอาการหนัก~ 3-5 คน (กลุ่มเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย)

6) ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเล็กน้อย ~ 80 คนจากทั้งหมด 100 คน (ข้อ 3 และ ข้อ 4) นับจากนี้ ขอให้ไม่ประมาท ปฏิบัติตามแพทย์และมาตรการ

6.1) ถ้าไม่มีอาการหนัก จะย้ายไปรับการดูแลที่ระบบโรงพยาบาล กรณีหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ เช่น โรงพยาบาลเฉพาะกิจโรงแรม แต่มีดารดูแลทางการแพทย์ตามมาตรฐาน

6.2) ถ้าครบกำหนด 14 วัน ไม่มีอาการหนัก จะให้ไปพัก (กักตัว) ที่บ้านดูอาการอีก 16 วัน จนครบ 1 เดือน ถ้าผลออกมาเป็นลบ จึงจะถือว่าได้รักษาหายแล้ว

• หมายเหตุ ปัจจุบัน ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ คนละ ~ 3-4 สัปดาห์ มีบางราย นอนรักษาตัวมาเกิน 1 เดือน

7) ยาฟาวิพิราเวียร์ (ใช้ ~70 เม็ด/ผู้ป่วย 1 คน) จะให้ในผู้ป่วยเร็วขึ้น (โอกาสหายและรอดชีวิตมากขึ้น) ตอนนี้มี ~ 140,000 เม็ด

8) ขอให้ประชาชน เพิ่มการให้ความร่วมมือในการอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหยุดเชื้อ เพื่อช่วยชาติ เพราะ แม้จะมีเงินซื้อยา ก็ไม่มียามากพอที่จะขายให้ เพราะ COVID-19 ระบาดไปถึง > 200 ประเทศทั่วโลกแล้ว

9) วัคซีนนั้น คาดว่า อย่างเร็วที่สุด ต้องใช้เวลาอีก 6 เดือน-1 ปี

10) มาตรฐานสำคัญที่ต้องทำ

10.1) สกัดกั้น การนำเชื้อ COVID-19 เข้าประเทศไทย นั่นคือ ต้องปิดการขนคนเข้ามา ใครที่จะเข้ามา ทุกคน ต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด 14 วันก่อน เท่านั้น ไม่มีการยกเว้น

10.2) ต้องสกัดการแพร่เชื้อ COVID-19 ระหว่างคนที่อยู่ภายในประเทศ

10.2.1) ต้องค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก บุกกลุ่มเสี่ยง ให้พบมากที่สุด ต้องแยกผู้ติดเชื้อออกจากคนที่ยังไม่ติดเชื้อ ให้การดูแลผู้ป่วยรักษาให้หายป่วยและแยกตัว (Isolatin) ผู้สัมผัสคนป่วยต้องถูกดูแลกักกัน (Quanrantine)

10.2.2) เมื่อใดมีอาการผิดปกติ ต้องรีบกักตัว ต้องรีบตรวจหาเชื้อ สิ่งสำคัญ เขื้อ COVID-19 ผู้ที่ติดเชื้อแล้ว แม้ไม่มีอาการ ก็แพร่เชื้อได้ ถ้าทุกคน ร่วมรับผิดชอบในตนเอง ก็เท่ากับได้ช่วยสังคม ได้ช่วยประเทศชาติแล้ว

ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่ง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต

นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (10) (นพ.ทรงคุณวุฒิ)
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข…
ประธานมูลนิธิสุขภาพคามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

#Covid19thailandfact